MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Novost  •  Pedijatrija HR ENG

Ima li dijete upalu pluća?

Upala pluća, pneumonija, prepoznata je kao jedan od vodećih uzroka smrtnosti u djece. Kako bi se pravovremeno postavila dijagnoza, od iznimne je važnosti prepoznati kliničke simptome i nalaze dobivene fizikalnim pregledom koji su povezani s pneumonijom. Time se sprječava i značajan pobol, kao što se i ograničava prekomjernu uporabu antibiotika. U djece s kašljem i povišenom tjelesnom temperaturom dovedene na pregled liječniku valja procijeniti hipoksiju, a dijete pažljivo promatrati.

Istraživačko pitanje autora S. N. Shah i suradnika u sustavnom pregledu i metaanalizi (rezultati kojih su objavljeni u on-line izdanju časopisu JAMA u kolovozu 2017.) odnosilo se na točnost simptoma i nalaza fizikalnog pregleda u identificiranju djece koja boluju od upale pluća. Hipoksija i otežano disanje (hropci, širenje nosnica, uvlačenje prsišta) bili su povezani s dijagnozom pneumonije. Povišena tjelesna temperatura, tahipneja i auskultatorni nalazi nisu bili povezani s dijagnozom pneumonije. Do tih se zaključaka došlo u sklopu istraživanja tijekom koga su proučene MEDLINE i Embase baze podataka od 1956. do svibnja 2017. godine, kao i reference izabranih radova.

Nađeno je 3644 objavljenih radova od kojih su 23 zadovoljavala kriterije uključenja. Te 23 prospektivne kohorne studije 18.833 djeteta s mogućom pneumonijom bile su uključene u istraživanje. Istraživanja su se odnosila na skupine od 78 do 2829 ispitivanih bolesnika. Zanimljiv je podatak o 19% RTG pretraga obavljenih u sklopu pregleda djece u Sjevernoj Americi, nasuprot 37% izvan Sjeverne Amerike.

Iako nije nađen niti jedan čimbenik koji bi sam za sebe bio dostatan u razlučivanju pneumonije od ostalih bolesti koje bi došle u obzir u okviru diferencijalne dijagnoze, hipoksija i otežano disanje (širenje nosnica, uvlačenje prsišta i hropci) važniji su kriteriji u dijagnostici pneumonije no tahipneja i auskultatorni nalazi.