MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Osvrt na stručno događanje  •  Gastroenterologija HR ENG

II. kongres Hrvatskog društva za imunologiju sluznice HLZ-a

Marko Banić

Skup je održan u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za kliničku prehranu HLZ-a i Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske. Stotinjak prijavljenih sudionika iz Hrvatske, susjednih zemalja i šire europske regije aktivno je provelo dva stručno i znanstveno sadržajna dana. Kongres svjedoči kako u suvremenoj medicini i znanosti multidisciplinarni i translacijski pristup spaja kliničare i istraživače, bez obzira na geografska ili društvena ograničenja. Okupljanje sa svrhom razmjene kliničkih i znanstvenih saznanja i iskustva jača suradnju na različitim razinama, što je osobito važno za mlađe kolegice i kolege


 

Od 27. do 29. veljače 2020. održan je Drugi kongres Hrvatskog društva za imunologiju sluznice Hrvatskog liječničkog zbora, s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres je održan u suorganizaciji s Hrvatskim društvom za kliničku prehranu HLZ-a i Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske. Stotinjak prijavljenih sudionika iz Hrvatske, susjednih zemalja i šire europske regije aktivno je provelo dva stručno i znanstveno sadržajna dana zagrebačkog skupa (Amadria Park Capital Heritage Hotel). Službeni jezici kongresa su bili hrvatski i engleski.

Nekoliko znanstveno-stručnih simpozija

Program kongresa strukturiran je u nekoliko znanstveno-stručnih simpozija. Uvodni simpozij (1st Regional Focus in Translational Gastroenterology – FITG) bio je posvećen putovanju kroz krajolike znanja (prof. S. Gajović, Medicinski fakultet Zagreb), uz poseban osvrt na translacijska istraživanja zasnovana na „omici“ (prof. V. Eraković Haber, Medicinski fakultet Rijeka) te odjeku istraživanja i njihovih rezultata u kulturi i pluralnosti digitalnog društvenog okružja (doc. Tea Vukušić Rukavina, Škola narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“). U drugom dijelu simpozija prikazana je epidemiologija najučestalijih bolesti sluznice (prof. B. Tepeš, Sveučilište u Ljubljani) i smjernice u kontekstu kliničkih ishoda u liječenju crijevne upale (prof. H. Hammer, Sveučilište u Grazu). U kliničkom radu valja imati na umu da smjernice nisu jednako primjenjive kod svih bolesnika, uvažavajući prethodni tijek bolesti, dob i ostale pridružene bolesti. Simpozij je nastavljen temom o mogućnostima financiranja i suradnje u translacijskim istraživanjima.

 

Dva doajena gastroenterologije prof. Guenter Krejs (Graz) i prof. Boris Vucelić (Zagreb) izlagali su o kurikulumu specijalističke edukacije u pojedinim područjima gastroenterologije

Okrugli stol počeo je prikazom okvira za suradnju u regiji (Olja Uličnik Nikšič, Medicinski fakultet Zagreb), uz aktivno sudjelovanje gotovo svih sudionika. Čuli su se osvrti znanstvenika i stručnjaka iz uže i šire regije (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Austrija, Rumunjska), a zajednički je zaključak kako je teško izboriti se za financiranje istraživanja, no kako postoje različiti modeli prekogranične i šire suradnje koje treba istražiti i isprobati.

Nakon prvog simpozija, prof. Guenter Krejs, istaknuti gastroenterolog Sveučilišta u Grazu, održao je specijalno predavanje posvećeno kurikulumu gastroenterologa u središnjoj Europi. U predavanju je istaknuo važnost sudjelovanja u kliničkim i translacijskim istraživanjima te međunarodnu mobilnost mladih liječnika, kao i ustrajnost u njegovanju izvrsnosti u izabranom području struke i znanosti. Tijekom poslijepodneva prvog dana kongresa održan je prvi dio Trećeg međunarodnog simpozija Jadranskog kluba za imunologiju sluznice (3rd International Symposium of Adriatic Club for Mucosal Immunology), čija je glavna tema bila uloga sluznice probavnog sustava i njezine imunobiologije u starenju, s osvrtom na upalne bolesti sluznice u starijih te suvremenu dijagnostiku i terapiju. Osobito zanimanje pobudila su predavanja o funkcionalnim bolestima i crijevnoj sluznici u starijih (prof. D. Dumitrascu, Sveučilište Cluj, Rumunjska) i zatajenju crijeva u starijoj dobi i mogućnostima liječenja (prof. Ž. Krznarić, KBC Zagreb). Gastrointestinalna sluznica sa starenjem mijenja svoju funkcionalnu sposobnost i imunofiziološke specifičnosti sluznice u osoba starije dobi moraju se uzeti u obzir pri planiranju terapije crijevne upale.

Dana 29. veljače tijekom prijepodneva održane su dvije sekcije spomenutog simpozija, jedna posvećena komplementarnoj terapiji i psihoterapijskim modalitetima za crijevnu upalu, a druga epidemiologiji, patofiziologiji, dijagnostici i terapiji ezofagitisa. U prvoj sekciji osobito je zanimanje pobudio prikaz potencijala kanabisa i njegovih pripravaka u liječenju crijevne upale (doc. M. Brinar, KBC Zagreb)) i potencijalna primjena hiperbarične oksigenacije u liječenju crijevne upale (prof. M. Banić, KB Dubrava).

 

Prof. Heinz Hammer (Graz), prof. Bojan Tepeš (Ljubljana) i prof Ante Tonkić (Split) bili su moderatori sekcije o suradnji i financiranju translacijskih istraživanja u regiji

U drugoj sekciji, posvećenoj refluksnom i eozinofilnom ezofagitisu, predavači su prikazali rastući problem eozinofilnog ezofagitisa, poglavito u vezi s pravodobnim otkrivanjem i ranom terapijom. Eminentni predavači iz kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica Rijeke i Zagreba osvrnuli su se na epidemiologiju, složenu patofiziološku podlogu i diferencijalnu dijagnozu bolesti te terapijske modalitete za eozinofilni ezofagitis. Tijekom rasprave na kraju simpozija istaknuto je kako kliničari trebaju podići stručnu i znanstvenu razinu svojih promišljanja, prvenstveno u vezi s primjenom metoda dijagnostike i rane terapije eozinofilnog ezofagitisa u kliničkoj praksi, uz poseban osvrt na učinkovitu primjenu topičkih kortikosteroida, poglavito budesonida u tih bolesnika.

Na kraju glavnog programa kongresa, moderator prof. Boris Vucelić najavio je state of the art predavanje o sadašnjosti i budućnosti dijagnostike i terapije ulceroznog kolitisa, koje je održao prof. Subrata Ghosh, direktor Instituta za translacijsku medicinu Sveučilišta u Birminghamu (V. Britanija). U svom predavanju prof. Ghosh je, prikazujući primjere iz Instituta za translacijsku medicinu, čiji istraživači usko surađuju s kliničarima iz Queen Elizabeth University Hospital Birmingham, istaknuo važnost translacijskog pristupa „from bedside to bench and from bench to bedside“ u suvremenoj preciznoj i personaliziranoj dijagnostici i terapiji upalne bolesti crijeva, u prvom redu ulceroznog kolitisa.

Paralelni program skupa

U paralelnom programu održan je simpozij o multidisciplinarnom pristupu u istraživanju i kliničkoj praksi, povezan s imunobiologijom i patologijom na površini i u tkivu sluznice. Znanstvenici i stručnjaci Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta „Ruđer Bošković“ Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Kliničke bolnice Dubrava govorili su o interdisciplinarnom pristupu u istraživanju i kliničkoj praksi povezanom s patogenezom upale, mikrobiotom i bolestima probavnog sustava. Osobito zanimanje pobudila je sekcija o primjeni termografije u dijagnostici bolesti sluznice, prvenstveno dojke, probavne cijevi i uropoetskog sustava. Na kraju paralelnog programa, prof. Goran Kniewald (Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb) održao je state of the art predavanje o vezi onečišćenja okoliša i poremećaja zdravlja.

Ususret 10. godišnjici Hrvatskog društva za imunologiju sluznice

Kongres svjedoči kako u suvremenoj medicini i znanosti multidisciplinarni i translacijski pristup spaja kliničare i istraživače, bez obzira na geografska ili društvena ograničenja. Okupljanje sa svrhom razmjene kliničkih i znanstvenih saznanja i iskustva jača suradnju na različitim razinama, što je osobito važno za mlađe kolegice i kolege. U radu kongresa sudjelovali su stručnjaci iz različitih područja translacijskih istraživanja, uključivši biokemiju, molekularnu i razvojnu biologiju, anatomiju, histologiju i embriologiju, fiziologiju i imunologiju u okviru humane i veterinarske medicine te stručnjaci kliničkih struka – patolozi, internisti, gastroenterolozi i klinički mikrobiolozi.

 

Predavanje o terapijskom potencijalu hiperbarične oksigenacije u crijevnoj upali zaokruženo je plodnom raspravom sudionika

Organizatori skupa osobito zahvaljuju ekspertima koji su održali specijalna i state of the art predavanja. To su prof. Subrata Ghosh, prof. Günter Krejs i prof. Goran Kniewald. Također zahvaljuju svim ostalim predavačima i moderatorima, posebice kolegama i prijateljima iz Rijeke (prof. B. Sinčić Mijandrušić), Splita (prof. A. Tonkić, prof. Ž. Šundov), Ljubljane (prof. B. Tepeš), Beograda (prof. T. Milovanović, prof. I. Jovanović), Mostara (prof. Milenko Bevanda), Banje Luke (prof. S. Trbojević), Graza (prof. H. Hammer, dr. P. Kump) i Cluja (prof. D. Dumitrascu).

Valja istaknuti i predani rad članova Organizacijskog odbora kongresa i tima logističke podrške koju je pružio O-Tours PCO d.o.o. Zagreb (Iva Posavec i Tatjana Jurčić) te sponzore i podupiratelje uz čiju je podršku omogućeno održavanje skupa. Organizatori vjeruju da je sudjelovanje međunarodno priznatih predavača, uključivši poznate eksperte i znanstvenike te prijatelje iz uže i šire regije, pobudilo zanimanje svih sudionika, osobito mladih generacija.

Dogodine, u ožujku 2021., Hrvatsko društvo za imunologiju sluznice HLZ-a obilježava desetu godišnjicu postojanja, koja će biti popraćena tematskim brojem „Medixa“ posvećenim imunobiologiji sluznice probavne cijevi.