MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Identificiran gen koji ima ključnu ulogu u nasljeđivanju Fanconijeve anemije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102