MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Medicinsko nazivlje HR ENG

Hrvatsko nazivlje u mediciniCroatian medical terminology

Tanja Grubić Kezele

Projekt HRANAFINA – Hrvatsko anatomsko i fiziološko nazivlje, koji financira Hrvatska zaklada za znanost, pokrenut je 2012. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s medicinskim fakultetima ostalih hrvatskih sveučilišta, kako bi olakšao i ujednačio uporabu hrvatskog strukovnog nazivlja u medicini. Projekt obuhvaća rad na standardizaciji nazivlja iz područja anatomije i fiziologije, koji čine osnovu strukovnog jezika u medicini, te time osnovu obrazovanja zdravstvenih djelatnika. Krajnji je cilj projekta popularizacija uporabe hrvatskog anatomskog i fiziološkog nazivlja među zdravstvenim djelatnicima, studentima medicine, znanstvenicima i prevoditeljima u Hrvatskoj, ali i u Europi, kako bi se povećala kompetitivnost hrvatskih znanstvenika na međunarodnoj razini, te olakšalo uključivanje hrvatskih znanstvenika, zdravstvenih djelatnika i studenata zdravstvenih usmjerenja u europske projekte. 

Ključne riječi:
anatomsko nazivlje; biomedicina; fiziološko nazivlje; Hrvatska; hrvatsko strukovno nazivlje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

The project HRANAFINA - Croatian Anatomical and Physiological Terminology, sponsored by the Croatian Science Foundation, has started in 2012 at the University of Zagreb School of Dental Medicine in cooperation with medical schools from three other Croatian universities. The primary aim of the project is to enable and facilitate the use of Croatian professional terminology in medicine. The project includes standardisation of anatomical and physiological terminology, which are fundamental in professional medical language and education of health care professionals. The final goal of the project is the popularisation of Croatian anatomical and physiological terminology among health care professionals, medical students, scientists and translators in Croatian scientific community and Europe in order to increase competitiveness of Croatian scientists at the international level and facilitate the inclusion of Croatian scientists, health care professionals and medical students in European projects. 

Key words:
anatomy; Croatia; physiology; systematized nomenclature of medicine