MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Osvrt na stručno događanje  •  Neuroznanost / Neurologija / Psihijatrija HR ENG

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-16)

Nela Pivac

Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem, najveći u Hrvatskoj posvećen demencijama, i sastanak Mediteranske Alzheimer alijanse održani su od 5. do 8. listopada 2016. u organizaciji Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a i Hrvatskog društva za neuroznanost. Kongres je okupio eksperte iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Malte i Njemačke. Neke od tema skupa bile su temeljna istraživanja i neuropatologija Alzheimerove bolesti, rana dijagnostika i biološki biljezi, klinička istraživanja, epidemiologija i rizični čimbenici, nefarmakološke intervencije, farmakoterapija te kvaliteta života u demenciji.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125