MEDIX, God. 19 Br. 106  •  Novost  •  Interna medicina HR ENG

Hodanje kao vježba u bolesnika s perifernom arterijskom bolešću

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 106