MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Pregledni članak  •  Nefrologija HR ENG

Hematološke komplikacije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešćuHaematological complications in patients with chronic kidney disease

Siniša Šefer, Dajana Katičić

Kronična bubrežna bolest u svojim je različitim stadijima praćena simptomima nastalim zbog poremećaja u hematopoetičkom sustavu. Anemija je redovita pojava vezana uz napredovanje kroničnoga bubrežnog zatajivanja. Nastaje kao posljedica smanjene sposobnosti bolesnih bubrega za stvaranje eritropoetina. Jedna je od najvažnijih komplikacija uznapredovale kronične bubrežne bolesti koja znatno utječe na kvalitetu života bolesnika i njihovo preživljenje. Anemija se uspješno liječi analozima eritropoetina. Liječenje mora biti prilagođeno svakom bolesniku uz strogo pridržavanje smjernica za liječenje anemije kronične bubrežne bolesti i njima određenih ciljnih vrijednosti hemoglobina. Prekomjerna primjena analoga eritropoetina može dovesti do ozbiljnih komplikacija pogotovo u bolesnika koji se liječe hemodijalizom. Uz neke kronične bubrežne bolesti pojavljuju se i poremećaji koagulacije u sklopu sustavnih bolesti koje dovode i do oštećenja bubrega, a očituju se hiperkoagulabilnošću. Uznapredovala kronična bubrežna bolest povezana je često s disfunkcijom trombocita i sklonošću krvarenjima. Značajne koagulacijske promjene pojavljuju se zbog sustavne primjene antikoagulansa tijekom postupaka hemodijalize. 

Ključne riječi:
anemija; eritropoetin; kronično bubrežno zatajivanje; kvaliteta života, poremećaji koagulacije

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99

Chronic kidney disease is associated with symptoms of haematopoietic system disorders at various stages of the disease. Anaemia is a regular occurrence related to the progression of chronic renal failure. It occurs as a result of reduced ability of the affected kidneys to produce erythropoietin. It is one of the most important complications of advanced chronic kidney disease that significantly affects the quality of life of patients and their survival. Anaemia has been successfully treated with erythropoietin analogues. Treatment with erythropoietin analogues must be individualized and tailored to each patient, strictly adhering to guidelines for the treatment of anaemia of chronic kidney disease and recommended specific target haemoglobin levels. Excessive use of erythropoietin analogues may lead to serious complications, especially in patients who are treated with haemodialysis. Some chronic kidney diseases are associated with coagulation disorders as part of systemic diseases that lead to kidney damage and are manifested through hypercoagulability. Advanced chronic kidney disease is often associated with platelet dysfunction and bleeding disorders. Significant coagulation changes occur due to the administration of systemic anticoagulants during haemodialysis procedure. 

Key words:
anemia; erythropoietin; blood coagulation disorders; kidney failure, chronic; quality of life