MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Dječja traumatologija HR ENG

Fizičko zlostavljanje djetetaPhysical abuse of a child

Nenad Jakušić, Aleksandra Klobučar, Maša Hrelec Patrlj, Maša Bulajić

Fizičko zlostavljanje djeteta ozbiljno je narušavanje psihofizičkoga zdravlja djeteta, ali i ozbiljan društveni problem s kojim se povremeno susreću liječnici različitih specijalnosti. Stoga je važno da se fizičko zlostavljanje pravodobno prepozna, da se dijete adekvatno medicinski zbrine te da se slučaj prijavi nadležnim institucijama. Fizičko zlostavljanje djeteta događa se najčešće u primarnoj obitelji, ali i u ustanovama i organizacijama koje se bave djecom. Nakon dijagnostike i sanacije fizičkih ozljeda, daljnji su postupci usmjereni na psihoterapijsko liječenje djeteta, ali i članova zajednice u kojoj se zlostavljanje dogodilo. 

Ključne riječi:
dijete; fizičko zlostavljanje; liječenje; psihodinamski aspekti

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Physical abuse of a child is a serious violation of the child’s psychophysical wellbeing, but also a serious social problem that is occasionally represented to doctors of various specialties. It is therefore important that the physical abuse is timely detected, that a child is offered adequate medical care, and that the case is reported to the authorities. Physical abuse of a child occurs most often in the primary family, but also in institutions and organizations that deal with children. After the diagnosis and treatment of physical injuries, further actions are focused on the psychotherapeutic treatment of the child, but also of the members of the community in which the abuse occurred.

Key words:
child; physical abuse; psychodynamic aspects; treatment