MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Recenzija HR ENG

Igor Francetić i sur.:
„Farmakoterapijski priručnik – 7. obnovljeno i dopunjeno izdanje“

Boris Labar

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116