MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Pregledni članak  •  Ginekologija HR ENG

Farmakološki i kirurški pristupi u liječenju menoragijaSurgical and pharmacological approaches in the treatment of menorrhagi

Svetlana Nikolić

Menoragije su jedan od najčešćih razloga za obraćanje ginekologu u gotovo svim starosnim skupinama. S obzirom da obilna i dugotrajna krvarenja u kratkom razdoblju dovode do razvoja anemije i da u velikoj mjeri utječu na zdravlje i kvalitetu života žene, ulažu se veliki napori u cilju pronalaženja najadekvatnijeg terapijskog pristupa. Danas postoji niz farmakoloških i nefarmakoloških terapijskih postupaka u liječenju menoragija, od kojih svaki ima određenih prednosti i nedostataka: oralna hormonska kontracepcija, nesteroidni protuupalni lijekovi, analozi gonadotropin oslobađajućeg hormona (GnRH), intrauterini ulošci, kao i nefarmakološki pristupi - miomektomije i histerektomije. Zaključak koji se nameće na osnovi dostupnih podataka je da se u cilju liječenja menoragija vrlo često pristupa kirurškom liječenju, a da se u nedovoljnoj mjeri razmatraju alternativne mogućnosti liječenja 

Ključne riječi:
intrauterini ulošci; kvaliteta života; menoragija; oralna hormonska kontracepcija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88

Menorrhagia is one of the most common reasons for women of all ages to visit their gynaecologist. Since excessive and prolonged uterine bleeding may relatively quickly result in anaemia and negatively affect woman’s health and quality of life, great efforts are made to develop the most adequate treatment. Various pharmacological and nonpharmacological treatments are available today, each having certain advantages and disadvantages, including oral contraception, non-steroid anti-inflammatory drugs, gonadotropin-releasing hormone analogues, intrauterine systems and non-pharmacological modalities such as myomectomy and hysterectomy. Conclusion that can be drawn from the analysis of available data is that surgical approach is a frequent choice of treatment for menorrhagia, while alternative possibilities are not sufficiently taken into account. 

Key words:
anemia; contraceptives, oral, combined; intrauterine device; menorrhagia