MEDIX, God. 23 Br. 124/125  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Erbijev YAG laser za liječenje stresne urinarne inkontinencijeErbium YAG laser for the treatment of stress urinary incontinence

Zdenko Vižintin, Ivan Fistonić

Neinvazivni pristup liječenju stresne urinarne inkontinencije temelji se na termičkom učinku erbijeva lasera. Za zatezanje i povećanje elastičnosti vaginalnoga tkiva primjenjuju se neablativni Smooth erbium impulsi kojima se postiže zagrijavanje kolagena i izaziva skraćivanje njegovih vlakana i potiče neokolageneza. Spomenuta tehnologija primjenjuje se ne samo za liječenje stresne urinarne inkontinencije već i za liječenje sindroma proširene rodnice, prolapsa organa male zdjelice i vaginalne atrofije. U razdoblju od 2009. do 2017. godine provedena su brojna klinička istraživanja kako bi se potvrdila učinkovitost i sigurnost toga laserskog liječenja. Rezultati su pokazali da je liječenje s pomoću Smooth erbium lasera učinkovita i sigurna metoda za liječenje stresne urinarne inkontinencije.

Ključne riječi:
erbijev YAG laser; prolaps organa male zdjelice; sindrom proširene rodnice; stresna urinarna inkontinencija; vaginalna atrofija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 124/125

Non-invasive approach to the treatment of stress urinary incontinence is based on the thermal effect of erbium lasers. Non-ablative, thermal-only Smooth mode Erbium pulses are used to produce vaginal collagen hyperthermia followed by collagen remodeling and the synthesis of new collagen fibers, resulting in improved vaginal tissue tightness and elasticity. This Erbium laser technology is used not only for the treatment of stress urinary incontinence, but also for vaginal laxity, pelvic organ prolapse and vaginal atrophy. In the period from 2009 to 2017 many clinical studies were conducted to confirm the efficacy and safety of this laser therapy. The results have shown the Smooth mode Erbium laser treatment is an effective and safe method for the treatment of stress urinary incontinence.

Key words:
Erbium YAG laser; pelvic organ prolapse (POP); stress urinary incontinence (SUI); vaginal atrophy (VA); vaginal relaxation syndrome (VRS)