MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Razgovor  •  Pedijatrija / Kirurgija HR ENG

Dr. Zoran Bahtijarević: Dječja kirurgija u Hrvatskoj danas

Lea Rukavina Kralj

Na Svjetskom kongresu dječje kirurgije održanom od 8. do 11. listopada 2016. godine u Washingtonu, DC, SAD, u organizaciji Svjetske federacije udruženja dječjih kirurga (World Federation of Associations of Pediatric Surgeons, WOFAPS) brojna su izlaganja održali dječji kirurzi iz Hrvatske. Dugogodišnjom suradnjom i edukacijom u svjetskim centrima izvrsnosti u SAD-u i Europi te vlastitim angažmanom u praćenju svjetskih trendova u medicini domaći su kirurzi vrlo aktivni u praćenju i primjeni novih tehnika u dječjoj kirurgiji. O dječjoj kirurgiji u Hrvatskoj i potrebnim promjenama te planovima za budućnost razgovarali smo s predsjednikom Hrvatskog društva za dječju kirurgiju i v. d. ravnateljem Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, dr. Zoranom Bahtijarevićem.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123