MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Razgovor  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Dr. Maura Brugiatelli: Leukemije i limfomi - crtice iz up to date prakse

Lea Rukavina Kralj

Na petom hrvatskom kongresu hematologa i transfuziologa, održanom od 15. do 18. ožujka 2012. u hotelu Westin u Zagrebu, vrlo zanimljivo pozvano predavanje o novim spoznajama iz područja liječenja kronične limfocitne leukemije održala je dr. Maura Brugiatelli, voditeljica hematološkog odjela bolnice Papardo Piemonte u Messini, na Siciliji. Dr. Brugiatelli već tridesetak godina aktivno sudjeluje u radu talijanskih i međunarodnih društava za leukemije i limfome, a s prof. Planinc-Peraicom jedna je od pionira prospektivnih randomiziranih istraživanja iz tog područja. Područje užeg interesa te uvažene liječnice je kronična limfocitna leukemija, bolest kod koje se u krvi ili koštanoj srži nalaze nezreli, abnormalni limfociti, a bolesnici su većinom stariji od 50 godina, te limfomi. Svoje viđenje aktualnih problema i potencijalnih mogućnosti u terapiji leukemija i limfoma iznijela je u povodu održanog kongresa u razgovoru s našom suradnicom. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100