MEDIX, God. 15 Br. 83  •  Razgovor  •  Alergologija i klinička imunologija HR ENG

Doc. dr. sc. Asja Stipić Marković: Alergologija i klinička imunologija u Hrvatskoj

Lea Rukavina

U Zagrebu je od 21. do 23. svibnja 2009. godine održan Prvi kongres hrvatskih alergologa i kliničkih imunologa s međunarodnim sudjelovanjem. Osim što su tom prilikom na jednome mjestu okupljeni stručnjaci iz različitih grana medicine koji se bave tom problematikom, radna je grupa Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju HLZ-a donijela svoj prijedlog smjernica za liječenje anafilaksije i anafilaktičkog šoka u djece i odraslih. Više o kongresu i njegovim zaključcima te najnovijim spoznajama iz područja alergologije i kliničke imunologije rekla nam je predsjednica kongresa, doc. dr. sc. Asja Stipić Marković. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 83