MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Razgovor  •  Interna medicina HR ENG

Doc. dr. Asja Stipić-Marković: Alergije, bolesti 21. stoljeća

Lea Rukavina

Alergijske bolesti zbog različitih etioloških čimbenika i malih mogućnosti prevencije predstavljaju jedan od najvećih profilaktičko-terapijskih izazova u medicini. Njihova je prevalencija u porastu na svjetskoj razini, a više o situaciji u Hrvatskoj rekla nam je pročelnica odjela za kliničku imunologiju, pulmologiju i reumatologiju Opće bolnice „Sveti Duh“, doc. dr. sc. Asja Stipić-Marković

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78