MEDIX, God. 14 Br. 74  •  Novost  •  Onkologija HR ENG

Dijagnosticiranje proširenosti raka prostate preko krvnog testa

 

Određivanje plazmatskih koncentracija endoglina, koreceptora za transformaciju čimbenika rasta beta 1 i beta 3 može liječnicima i prije operacije omogućiti spoznaju o proširenosti solidnog raka prostate u limfne čvorove, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja objavljenog u posljednjem izdanju časopisa Clinical Cancer Research (Clin Cancer Res 2008; 14(5):1418-22).

Karcinom prostate je maligni tumor na koji otpada značajan udio ukupnog broja svih malignih bolesti kod muškaraca iznad 50. godine života, a incidencija se povećava svakim sljedećim desetljećem. Prognoza bolesti, osim o dobi bolesnika i histološkom stupnju diferencijacije tumora, ovisi i o stupnju proširenosti karcinoma, pa se klinički razlikuje lokalizirana i uznapredovana bolest. Nažalost, gotovo 50% bolesnika ima klinički uznapredovali karcinom u trenutku kada se bolest dijagnosticira. Da se radi o metastatskoj bolesti može otkriti scintigrafija skeleta, uz porast kisele prostatične i alkalne fosfataze, ali poznati prediktivni čimbenici i slikovne metode nisu dovoljno precizni da bi se u bolesnika s rakom prostate mogla sasvim sigurno preoperativno dijagnosticirati proširenost karcinoma u limfne čvorove. Da bi ispitali učinkovitost određivanja plazmatske koncentracije endoglina u tu svrhu, znanstvenici sa Sveučilišta u Texasu su u istraživanje uključili 425 bolesnika.

Bolesnicima je zbog klinički lokaliziranog adenokarcinoma prostate nakon uzimanja uzorka plazme učinjena radikalna prostatektomija s bilateralnom lifmadenektomijom. Rezultati istraživanja pokazuju da su povišene plazmatske vrijednosti endoglina u tih bolesnika korelirale ne samo s postojanjem metastaza u limfnim čvorovima, već i preoperativno povišenom razinama PSA, Gleason scorea i pozitivnih kirurških rubova.

Određivanje preoperativnih vrijednosti plazmatskog endoglina poboljšava predikciju metastaza u pelvičnim limfnim čvorovima u bolesnika s klinički lokaliziranim karcinomom prostate, zaključuju autori istraživanja.