MEDIX, God. 17 Br. 97  •  Pregledni članak  •  Javno zdravstvo HR ENG

Debljina kao rizični čimbenik i javnozdravstveni problem u Gradu ZagrebuExcess body weight as a risk factor and public health concern in the City of Zagreb

Ana Puljak, Marija Škes

Prekomjerna tjelesna težina i debljina (pretilost) značajni su rizični čimbenici u nastanku šećerne bolesti tipa 2. Osim toga, značajni su rizični čimbenici i za razvoj kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, hiperkolesterolemije, dislipidemije, koronarne bolesti srca, osteoartritisa. Prekomjerna debljina je i rizični čimbenik razvoja raka maternice, prostate, debelog crijeva i dojke. Debljina i šećerna bolest usko su povezane. Prevencijom debljine velikim djelom prevenira se i pojava metaboličkog sindroma i to na razini primarne prevencije kao najučinkovitijeg oblika preventivnog djelovanja. Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala je debljinu kao prioritetni javnozdravstveni problem s obilježjima globalne epidemije. Slična situacija prisutna je i u Hrvatskoj te u gradu Zagrebu. Većina pokazatelja (smrtnost, pobol od kroničnih bolesti te potrošnja lijekova) povezanih s debljinom kao rizičnim čibenikom potvrđuju nužnost provedbe sveobuhvatnih i interdisciplinarnih preventivnih programa, koji moraju uključiti sve razine prevencije i društvo u cjelini. 

Ključne riječi:
debljina; kronične bolesti; mortalitet; potrošnja lijekova; prevencija i kontrola; promicanje zdravlja

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 97

Overweight and obesity are important risk factors for the development of type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, hypertension, hypercholesterolaemia, dyslipidaemia, coronary disease and osteoarthritis. They are also risk factors for the development of cervical cancer, prostate cancer, colon cancer and breast cancer. Excess body weight is closely associated with diabetes mellitus. Prevention of overweight and obesity is the direct and most effective method of preventing the development of metabolic syndrome. The World Health Organization has recognized overweight and obesity as the priority public health problem, reaching global epidemic proportions. Croatia and its capital, Zagreb, are not an exception. Most indicators (mortality, chronic diseases, and consumption of medications) associated with overweight or obesity point to the necessity of developing comprehensive and interdisciplinary prevention programs, which should be implemented at all levels of prevention and target all levels of society. 

Key words:
chronic disease; health promotion; mortality; obesity; overweight; pharmaceutical preparations; prevention and control