MEDIX, God. 28 Br. 152  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Debljina i manjak vitamina DObesity and vitamin D deficiency

Roberta Marković, Nina Bašić-Marković

Debljina je stanje prekomjernog nakupljanja masnog tkiva u organizmu i jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Vitamin D je prohormon proizveden u koži djelovanjem ultraljubičastoga zračenja, ima ključnu ulogu u metabolizmu kalcija i fosfora i održanju zdravlja kostiju, ali otkrivene su i njegove brojne izvankoštane funkcije, poput smanjenja proizvodnje kolagena tipa 1, poboljšanja mišićne funkcije, poticanja diferencijacije stanica, lučenja inzulina i regulacije imunosnog sustava. Istraživanja su pokazala nisku razinu vitamina D u pretilih, a ta se povezanost objašnjava odlaganjem vitamina D u masnome tkivu zbog njegova svojstva visoke topljivosti, a ne mogu se isključiti ni drugi mehanizmi.

Ključne riječi:
debljina; vitamin D; indeks tjelesne mase

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 28 Br. 152

Obesity is a condition of excessive accumulation of adipose tissue in the body and is one of the leading public health problems today. Vitamin D is a prohormone produced in the skin by ultraviolet radiation, and plays a key role in calcium and phosphorus metabolism and maintaining bone health. Its many extraosseous functions have been discovered as well, such as reducing type 1 collagen production, improving muscle function, promoting cell differentiation, insulin secretion and regulation of the immune system. Studies have shown low levels of vitamin D in obese people, and this association is explained by the deposition of vitamin D in adipose tissue due to its high solubility properties. Other mechanisms can not be ruled out either.

Key words:
body mass index; obesity; vitamin D