Pretraživanje


Ukupno pronađeno 16 rezultata.

Liječnik obiteljske medicine u sustavu zaštite mentalnoga zdravlja

Miro Hanževački
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Suradnja psihijatra i obiteljskog liječnika u zaštiti mentalnog zdravlja

Slađana Štrkalj Ivezić, Petrana Brečić, Tihana Jendričko, Marko Ćurković
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020 Otvoreni pristup PDF

Mentalno zdravlje u zajednici, uloga obiteljskoga liječnika

Danijela Štimac Grbić, Slađana Štrkalj Ivezić, Roberto Mužić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Pristup bolesniku s depresivnim poremećajem u ordinaciji obiteljskoga liječnika

Branislava Popović, Tina Zavidić, Ines Diminić Lisica
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Depresija kao komorbidna bolest

Ines Diminić Lisica
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Primjena smjernica za liječenje anksioznih poremećaja u obiteljskoj medicini

Jelena Rakić Matić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Smjernice za liječenje ovisnosti o psihoaktivnim supstancijama (u obiteljskoj medicini)

Hrvoje Tiljak
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Alzheimerova bolest – čimbenici rizika, dijagnoza i liječenje

Nataša Klepac
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika "Zaštita mentalnoga zdravlja u obiteljskoj medicini"

Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Seksualni problemi u ordinaciji obiteljske medicine

Goran Arbanas
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Seksualne disfunkcije u muškarca u ordinaciji obiteljske medicine

Nina Bašić-Marković, Roberta Marković
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Zdrava prehrana i tjelesna aktivnost u zaštiti mentalnoga zdravlja

Slađana Štrkalj Ivezić, Vikica Krolo, Krešimir Radić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Psihobiotici – drugačiji aspekt probiotika

Nina Bašić-Marković, Roberta Marković
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Živjeti zdravo u ordinaciji – promicanje zdravlja u svakodnevnomu radu liječnika

Sanja Musić Milanović, Dinka Nakić, Ljiljana Muslić, Slaven Krtalić, Maja Lang Morović, Anja Đurić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Suvremeni aspekti mentalnoga zdravlja mladih – jesu li zaista najzdraviji dio populacije?

Tatjana Čulina, Nataša Dragaš-Zubalj, Sandro Kresina, Helena Glibotić-Kresina
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Sindrom izgaranja na radnome mjestu

Aleksandar Ljubotina, Martina Fišić Jurković, Maja Podvez
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020