Pretraživanje


Ukupno pronađeno 582 rezultata.

Nova terapija stečene trombotične trombocitopenične purpure (TTP)

Dražen Pulanić
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

Zdravstvena pismenost – istraživanje stavova bolesnika o zdravlju i liječenju

Dominik Romić, Toni Vrgoč, Nataša Mrduljaš-Đujić
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

Iskustva pacijenata procesom pružanja zdravstvene skrbi u Hrvatskoj

Ana Bobinac
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

Smanjenje štete kod ovisnika o ilegalnim opijatima primjenom opijatne supstitucijske terapije (OST)

Igna Brajević-Gizdić
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

Etiopatogeneza i liječenje kronične spontane urtikarije

Ana Barišić, Suzana Ljubojević Hadžavdić
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

Reproduktivne prekretnice tijekom životnog vijeka i rizik za kardiovaskularne bolesti kod žena

Cynthia A. Stuenkel
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

Hripavac - povratak stare bolesti i zašto je važno cijepljenje?

Vladimir Krajinović
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

Terapija molarno incizivne hipomineralizacije kod djece

Mihaela Jukić, Tomislav Škrinjarić
Medix, God. 29 Br. 158 Datum objave: 15.12.2023

Je li farmakoterapijsko savjetovalište odgovor na multimorbiditet i polifarmaciju?

Helena Orehovački, Lucija Ana Bićanić, Andrea Brajković, Iva Mucalo
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

Liječenje boli – deontologija i medicinska etika

Marko Jukić
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

Kvaliteta života bolesnika sa senilnom makularnom degeneracijom (SMD)

Nikolina Vlajić Oreb, Lea Peretić, Lovorka Matković, Igor Petriček
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

Kardiovaskularne posljedice bolesti COVID-19 – uloga liječnika obiteljske medicine

Ana Lesac Brizić
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

Učinak nadomjesne terapije vitaminom D na endokrinološko-metaboličke parametre i plodnost kod žena sa sindromom policističnih jajnika

Dinka Pavičić Baldani, Iva Ljubas, Nika Baldani, Nina Alebić, Lana Škrgatić
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

Rezultati projekta procjene spontanih pokreta putem SENDD sustava za rano otkrivanje neuroloških odstupanja u dojenčadi

Goran Kuzmac, Alessandro Ninković, Zlatko Sabol, Tomislav Strgar, Mislav Jurić, Juraj Lovrenčić, Ivana Barišić, Karlo Franić, Patrik Črnčec, Goran Krakar
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

Ambulanta za liječenje prijeoperacijske anemije

Josip Slipac
Medix, God. 29 Br. 156/157 Datum objave: 31.08.2023

Djeca s kompleksnim potrebama u Republici Hrvatskoj – okolnosti i mogućnosti za unaprjeđenje skrbi

Iva Lukačević Lovrenčić, Maja Banadinović, Aida Mujkić, Aleksandar Džakula
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022

Nasljedna transtiretinska amiloidoza

Darija Baković Kramarić
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 PDF

Liječenje multiplog mijeloma u eri lijekova novije generacije

Inga Mandac Smoljanović
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022

Optimizacija liječenja bolesnika s relapsom ili refraktornim Hodgkinovim limfomom uz autolognu transplantaciju krvotvornih matičnih stanica

Vibor Milunović, Inga Mandac Smoljanović, Slobodanka Ostojić Kolonić
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022

Psihološki aspekti donorstva i transplantacije krvotvornih matičnih stanica

Rudolf Gregurek, Rudolf Gregurek ml.
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022

Pregled kliničkih manifestacija i terapijskog pristupa u okularnom GvHD-u

Toma Babić, Igor Petriček, Martina Babić Sedlić, Massimo Bembić, Luka Šimić
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022 PDF

Estetrol – prvi prirodni, tkivno specifični estrogen u hormonskoj kontracepciji

Dinka Pavičić Baldani, Tina Stanković, Lana Škrgatić
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022

Blockchain tehnologija i zdravstvo

Velibor Božić
Medix, God. 28 Br. 155 Datum objave: 15.12.2022

Epigenetička psihoterapija – mozak i crijeva

Rudolf Gregurek, Rudolf Gregurek ml.
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

Kožne promjene u bolesnika s COVID-om 19

Renata Tomašević, Suzana Ljubojević Hadžavdić
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

Oftalmološke manifestacije mukokutanih buloznih bolesti

Lorena Karla Rudež, Igor Petriček, Maja Bakula, Iva Bešlić
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

Nuklearne opasnosti – liječenje akutnog radijacijskog sindroma

Asaf Duraković, Zijad Duraković, Dražen Huić
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

Beskrvni klinički postupci za liječenje kritične anemije i krvarenja

Josip Slipac
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

Primjena akupunkture u sportskoj medicini

Domagoj Slavić, Jasminka Vukelić Slavić, Hana Brborović, Sanja Sakan
Medix, God. 28 Br. 153/154 Datum objave: 15.09.2022

Debljina i manjak vitamina D

Roberta Marković, Nina Bašić-Marković
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

Neplodnost u muškaraca – terapijske mogućnosti u androloškoj ambulanti Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“, Klinička bolnica Merkur

Kristijan Peroš, Dubravka Majić Milotić, Ante Piljac
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

Dijabetički makularni edem

Martina Tomić
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

Nuklearne opasnosti – akutni radijacijski sindrom

Asaf Duraković, Zijad Duraković, Dražen Huić
Medix, God. 28 Br. 152 Datum objave: 15.04.2022

Adekvatna antikoagulantna terapija za liječenje bolesnika s fibrilacijom atrija

Darko Počanić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Apiksaban u liječenju venskih tromboembolijskih događaja

Mislav Vrsalović
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021 PDF

Preporuke za praćenje nefroloških bolesnika nakon akutnog COVID-a 19 - SMJERNICE

Ingrid Prkačin, Sanjin Rački, Jerko Barbić, Dario Nakić, Vesna Furić-Čunko, Ivana Jurić, Dubravka Mihaljević, Ivan Durlen, Živka Dika, Krešimir Galešić, Josipa Josipović, Božidar Vujičić, Vedran Premužić, Petar Kes, Bojan Jelaković, Nikolina Bašić-Jukić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Hemostaza i tromboza u bolesnika s COVID-om 19

Dražen Pulanić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Kardiovaskularne bolesti i oko

Danijela Mrazovac Zimak, Igor Petriček, Snježana Kaštelan, Nenad Vukojević
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Vozačka dozvola i ICD – idu li zajedno?

Ivan Bitunjac
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Diferencijalna dijagnoza i liječenje osipa u dječjoj dobi

Nives Pustišek, Suzana Ožanić Bulić, Suzana Ljubojević Hadžavdić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Parodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti

Nives Rinčić, Goran Rinčić, Tomislav Domić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Parodontitis kao čimbenik rizika za kardiovaskularne bolesti

Nives Rinčić, Goran Rinčić, Tomislav Domić
Medix, God. 27 Br. 150/151 Datum objave: 15.12.2021

Dupilumab u liječenju teške astme i upale tipa 2

Sanja Popović-Grle
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Pušačka ovisnost i modificirani duhanski proizvodi

Alma Rožman
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Alergijski konjunktivitis u eri moderne medicine

Danijela Mrazovac Zimak, Dina Lešin Gaćina, Sania Vidas Pauk, Igor Petriček, Nenad Vukojević
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Zdravstveni uvjeti i stanja koja utječu na radnu sposobnost željezničkih izvrsnih radnika

Marina Mijač, Hana Brborović
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Sindrom opstruktivne apneje u snu i kardiovaskularni rizik

Juraj Jug
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Sigurnost bolesnika u zdravstvenome sustavu – prošlost, sadašnjost, budućnost

Jelena Rakić Matić
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Prijeoperacijska anemija: nastanak, uzrok, posljedice, dijagnostika i liječenje

Josip Slipac
Medix, God. 27 Br. 149 Datum objave: 15.10.2021

Prilog raspravi o zdravstvenim aspektima demografske politike

Josip Grgurić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Suplement Datum objave: 15.04.2021

Analiza zdravstveno-statističkih indikatora Bjelovarsko-bilogorske županije

Želimir Bertić, Gordana Kesić Valpotić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Suplement Datum objave: 15.04.2021

Učinci obiteljskih politika na fertilitet

Ivan Čipin
Medix, God. 27 Br. 147/148 Suplement Datum objave: 15.04.2021
Medix, God. 27 Br. 147/148 Suplement Datum objave: 15.04.2021

Namjere sklapanja braka, rađanja djece i odlaska na rad u inozemstvo

Marija Čatipović, Martina Marković, Josip Grgurić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Suplement Datum objave: 15.04.2021

Uloga vitamina D u multiploj sklerozi

Marija Bošnjak Pašić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 PDF

Google Trends kao metoda za rano detektiranje pojave novih slučajeva COVID-a 19

Tado Jurić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 PDF

Xarelto (rivaroksaban) – redefinirajmo sigurnost

Hrvoje Jurin
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 PDF

Gerijatrijska dermatologija

Mirna Šitum, Marija Delaš Aždajić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Von Willebrandova bolest – najčešća nasljedna bolest krvarenja

Dražen Pulanić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Hiperbarična oksigenoterapija u upalnim reumatskim bolestima

Kristina Franjić, Sanja Jurić Banai, Sead Žiga, Dragan Vujović, Dejan Andrić, Marko Banić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 PDF

Trebamo li novu definiciju i klasifikaciju kronične bubrežne bolesti?

Draško Pavlović, Luka Vidović
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Blokatori RAAS-a u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću

Ivana Vuković Brinar, Karlo Kurtov
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Liječenje autosomno dominantne policistične bubrežne bolesti

Lada Zibar, Karin Zibar Tomšić
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Sestrinska skrb o bolesniku u jedinici za dijalizu

Božica Jurinec
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Kronična bubrežna bolest i propisivanje lijekova

Juraj Jug
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 PDF

Simptomi donjega mokraćnoga sustava: zanemareni indikator ukupnoga zdravlja

Ana Lesac Brizić, Vladimir Mozetič
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Vještina asertivne komunikacije u obiteljskoj medicini

Mirjana Resanović
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021 PDF

Prevencija ozljeda donjih udova u trkača

Juraj Havaš, Hana Brborović
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Glaukom tijekom trudnoće i dojenja

Dina Lešin Gaćina, Igor Petriček, Sonja Jandroković, Sania Vidas Pauk, Danijela Mrazovac Zimak
Medix, God. 27 Br. 147/148 Datum objave: 15.04.2021

Sezona gripe, vječiti izazov za zdravstveni sustav

Vladimir Draženović, Andreja Barišin
Medix, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020

Cijepljenje zdravstvenih djelatnika protiv gripe: pravo ili obveza

Rok Čivljak, Eva Huljev
Medix, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020

Cijepljenjem trudnica protiv gripe, štitimo trudnice i dojenčad

Tea Štimac
Medix, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020

Zašto djecu cijepiti protiv gripe?

Irena Bralić
Medix, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020

Gripa u osoba starije životne dobi

Branko Kolarić, Gordana Šimunković, Robert Doričić, Tanja Ćorić, Nada Tomasović Mrčela
Medix, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020

Prevencija respiratornih infekcija u osoba sa šećernom bolešću

Tomas Matić, Marin Deškin, Dario Rahelić
Medix, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020

Cijepljenje protiv gripe u ljekarnama

Ana Soldo, Ivana Šolić, Ana Marija Caktaš
Medix, God. 26 Br. 146 Supplement 1 Datum objave: 15.12.2020

Respiratorne infekcije – najčešći uzrok nekritičnoga propisivanja antibiotika

Vladimir Draženović, Andreja Barišin
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Razlike u mjerenjima tjelesne temperature različitim vrstama toplomjera (odstupanje mjerenja digitalnim toplomjerom)

Krešimir Šolić, Kristina Kralik
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Porodična hiperkolesterolemija – rijetko prepoznata i još rjeđe liječena bolest

Željko Reiner
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Pozitivno mentalno zdravlje

Gorka Vuletić, Ena Kantor
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Noćni i smjenski rad

Sonja Ćulibrk
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Lijekovi koji su obilježili desetljeće u kardiologiji

Robert Bernat
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Mindfulness u dječjoj i adolescentskoj dermatologiji – atopijski dermatitis, svrbež – neugoda kao izazov

Nives Pustišek, Aleksandra Klobučar, Suzana Ožanić Bulić, Josip Zekić, Suzana Ljubojević Hadžavdić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Matične stanice oralnih tkiva i njihova potencijalna primjena u regenerativnoj medicini

Lovro Vuger, Ivan Alajbeg, Ivan Alić, Ana Andabak-Rogulj, Dinko Mitrečić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

LDL-kolesterol, trigliceridi i urati u bolesnika s tipom 2 šećerne bolesti

Dunja Šojat, Marko Pirić, Marja Klarić, Zvonimir Popović, Tatjana Bačun
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Grijani duhanski proizvodi: utjecaj na zdravlje

Sandra Morović
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Sindrom izgaranja u medicinskih sestara koje rade na „COVID-19“ bolničkim odjelima

Sonja Kalauz, Ana Ljubas, Mario Gazić
Medix, God. 26 Br. 146 Datum objave: 15.12.2020

Amiloidna transtiretinska kardiomiopatija

Ivo Planinc
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Ugriz krpelja – pristup liječnika obiteljske medicine

Ena Filipović Ferenčić, Ines Diminić Lisica
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Crijevna mikrobiota i disbioza

Nina Bašić-Marković, Roberta Marković
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Akromegalija – klinička obilježja, dijagnostika i liječenje

Hrvoje Popovac
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Zaštitne maske kao mjera prevencije u borbi s COVID-om 19

Josipa Vidović, Ana Bakija-Konsuo
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Suho oko zbog nošenja zaštitne maske

Dina Lešin Gaćina, Igor Petriček, Vitomir Arsić
Medix, God. 26 Br. 144/145 Datum objave: 15.11.2020

Risankizumab: IL-23 inhibitor u liječenju plak psorijaze

Antoanela Čarija
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 PDF

Psihološki aspekti psorijaze i autoimunosnih bolesti i psihoterapijske intervencije

Rudolf Gregurek, Dora Barić
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020

Rano prepoznavanje i praćenje kožnih bolesti u medicini rada

Tea Samardžić, Hana Brborović
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020 PDF

Organizacija sestrinske skrbi u gerontologiji

Božica Jurinec
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020

Supkutana primjena lijekova – prednosti i mogućnosti primjene u obiteljskoj medicini

Maja Buljubašić, Zrinka Šakić
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020

Što liječnik obiteljske medicine treba znati o autizmu

Nataša Ban Toskić
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020

Najčešći razlozi hitnog bolničkog prijma pedijatrijske populacije u Urgentnom centru (Centru hitne medicine) i karakteristike ispitivane populacije

Adna Kafedžić, Merima Šišić, Mirjana Malenica, Dina Šišić
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020

Grinje kao uzročnici kroničnih upala vjeđa

Vitomir Arsić, Igor Petriček
Medix, God. 26 Br. 143 Datum objave: 15.09.2020

Sindrom iritabilnoga crijeva i probiotici

Indira Benjak Horvat, Goran Hauser
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020

Racionalan dijagnostičkointervencijski pristup pretilosti u dječjoj i adolescentskoj dobi

Irena Bralić, Jelena Baleta, Katija Pivalica, Ante Kragić
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020

Psihički poremećaji u oboljelih od multiple skleroze

Tihana Jendričko, Domagoj Vidović, Marina Mioč
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020

Učinci vježbanja na oporavak mladih sportaša od posljedica potresa mozga

Matko Leović, Hana Brborović
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020

Kako prevenirati nastanak zloćudnih tumora kože

Mirna Šitum, Ivana Prkačin
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020

Maligni melanom – suvremeni pristup dijagnostici i liječenju

Mirna Šitum, Nika Franceschi
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020

Kućna hemodijaliza

Draško Pavlović, Ivančica Hršak, Sonja Dits, Boris Kudumija
Medix, God. 26 Br. 142 Datum objave: 15.07.2020

COVID-19 – nova pandemijska virusna respiratorna bolest – izazovi u praksi

Nikolina Bogdanić, Diana Didović, Karlo Jeličić, Marija Kusulja, Ljiljana Lukić, Andrea Nikčević, Vladimir Krajinović, (autori s jednakim doprinosom)
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Mentalno zdravlje u doba krize: organizacija i postupci pružanja psihološke pomoći

Slađana Štrkalj Ivezić, Danijela Štimac Grbić, Marija Kušan Jukić, Petrana Brečić, Ivan Ćelić, Krešimir Radić, Dolores Britvić, Miro Hanževački
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Seksualno zdravlje u postmenopauzi: Preporuke Svjetskoga društva za menopauzu

JA Simon, SR Davis, SE Althof, P Chedraui, AH Clayton, SA Kingsberg, RE Nappi, SJ Parish, W Wolfman
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Korist primjene postupnika za izvanbolničko liječenje venskoga tromboembolizma u Objedinjenome hitnomu bolničkome prijmu KBC-a Zagreb

Ivan Gornik, Jasmin Hamzić
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020 PDF

Digitalna tomosinteza dojki u svakodnevnoj kliničkoj praksi

Lucija Kovačević, Maja Prutki, Ranka Štern-Padovan
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Cijepljenje trudnica protiv gripe

Ratko Matijević
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Stavovi i znanja o cijepljenju u suvremenome svijetu

Irena Bralić, Ante Čelan, Katija Pivalica
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Suradnja liječnika obiteljske medicine i dermatologa u liječenju biološkom terapijom bolesnika sa psorijazom

Melita Vukšić Polić
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

KOPB – tihi ubojica vatrogasaca

Nevenka Džonlić, Marija Bubaš, Hana Brborović
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Kronični osjećaj suhoće i iritacije oka kao posljedica disfunkcije Meibomovih žlijezda (MGD)

Vitomir Arsić, Igor Petriček
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Oralno zdravlje u djece – prevencija ranoga dječjega karijesa

Kristina Goršeta, Hrvoje Jurić
Medix, God. 26 Br. 141 Datum objave: 15.04.2020

Retinalni vaskularni poremećaji u dječjoj i mlađoj odrasloj dobi

Maja Bakula, Igor Petriček, Marija Barišić Kutija, Dina Lešin Gaćina, Dalibor Opačić
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Prevencija moždanog udara u mlađih osoba

Nina Bašić Marković, Roberta Marković
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Kako prepoznati, liječiti i pratiti astmu u dječjoj dobi u obiteljskoj medicini

Jana Kovačević
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Kako prepoznati zlostavljanje i zanemarivanje djeteta – uloga liječnika obiteljske medicine

Dijana Ramić Severinac, Sandra Bočkaj, Klara Klanjčić Bočina
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Evaluacija asimptomatske mikrohematurije u ambulanti obiteljske medicine

Marijana Jandrić-Kočić
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Stomatološka priprema onkoloških bolesnika za uvođenje bisfosfonata

Lucija Majhen, Marko Granić, Vlaho Brailo
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Uloga stomatologa u liječenju onkoloških bolesnika

Vlaho Brailo, Lucija Majhen
Medix, God. 25 Br. 139/140 Datum objave: 15.12.2019

Važnost kisika u terapiji liječenja kronične rane

Robert Roher
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Bolesnik s kroničnom bolešću bubrega u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

Dijana Ramić Severinac
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Dabigatran – NOAK na čelu nove generacije antikoagulansa

Darko Počanić
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Gorski kotar – prijatelj djece: „Goranski paneli o djeci“

Josip Grgurić, Dubravka Ortynski, Lovro Bauer
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Keratokonus – dijagnostika i liječenje

Dina Lešin Gaćina, Sonja Jandroković, Igor Petriček, Ivan Škegro, Maja Bakula
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Korak naprijed u liječenju tromboze povezane sa zloćudnom bolešću

Majda Vrkić Kirhmajer
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019

Temporomandibularni poremećaji

Iva Alajbeg, Ema Vrbanović
Medix, God. 25 Br. 138 Datum objave: 15.11.2019
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Liječenje upalnih bolesti crijeva konvencionalnom terapijom

Brankica Mijandrušić Sinčić, Damir Bonacin
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Individualizirani pristup bolesniku na antikoagulantnoj terapiji

Dražen Pulanić
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Utjecaj novih EASL-smjernica u liječenju kroničnoga hepatitisa C na kliničku praksu

Sandra Milić, Luka Vranić
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Stavovi i predrasude prema starijim osobama

Suzana Uzun, Oliver Kozumplik, Ivan Požgain, Dubravka Kalinić, Ninoslav Mimica
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Prirođeni poremećaji raspoznavanja boja u svakodnevnoj liječničkoj praksi

Vitomir Arsić, Igor Petriček, Mirna Kliček
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Rano otkrivanje raka usne šupljine

Ivan Alajbeg, Mario Šekerija, Petra Čukelj
Medix, God. 25 Br. 136/137 Datum objave: 15.07.2019

Krpeljima prenosive bolesti – globalna prijetnja zdravlju

Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Drugo ekspertno izvješće o suhome oku radne skupine Društva za suzni film i površinu oka (TFOS DEWS II)

Igor Petriček, Marija Matić, Nenad Vukojević, Tomislav Jukić, Iva Lukač, Dina Lešin Gaćina
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Ultrazvučne metode u obradi bolesnika s hepatitisom C

Ivica Grgurević, Laura Čmarec Buhin
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Kliničke i ekonomske prednosti suvremene radioterapije u Hrvatskoj

Ranko Stevanović, Vanesa Benković, Vatroslav Zovko, Hrvoje Šobat, Nikola Đaković
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Preporuke za pregled usne šupljine u obiteljskoj medicini – kada uputiti pacijenta doktoru dentalne medicine

Ivana Šutej, Kristina Peroš, Ivana Savić Pavičin
Medix, God. 25 Br. 135 Datum objave: 15.03.2019

Nova klasifikacija migrene

Davor Jančuljak
Medix, God. 24 Br. 133/134 Supplement Datum objave: 15.12.2018

Epidemiologija i socioekonomski čimbenici migrene

Zoran Tomić, Vladimira Vuletić
Medix, God. 24 Br. 133/134 Supplement Datum objave: 15.12.2018

Patofiziologija migrene

Goran Šimić
Medix, God. 24 Br. 133/134 Supplement Datum objave: 15.12.2018

Klinička slika epizodične migrene

Maristela Stojić
Medix, God. 24 Br. 133/134 Supplement Datum objave: 15.12.2018

Klinička slika u bolesnika s kroničnom migrenom

Davor Jančuljak
Medix, God. 24 Br. 133/134 Supplement Datum objave: 15.12.2018

Medikamentna terapija migrene: abortivna i profilaktička

Damir Petravić
Medix, God. 24 Br. 133/134 Supplement Datum objave: 15.12.2018

Prva specifična profilaktička terapija za migrene

Koraljka Bačić Baronica
Medix, God. 24 Br. 133/134 Supplement Datum objave: 15.12.2018

Glavobolja uzrokovana prekomjernim uzimanjem lijekova

Darija Mahović Lakušić, Dora Katalenac
Medix, God. 24 Br. 133/134 Supplement Datum objave: 15.12.2018

Optička koherentna tomografija (OCT) mrežnice i Alzheimerova bolest

Iva Bešlić, Igor Petriček, Nenad Vukojević, Tomislav Jukić, Marija Matić, Dina Lešin Gaćina
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Glavobolja kao jedan od javnozdravstvenih prioriteta: epidemiološka istraživanja o opterećenju i resursima u liječenju glavobolja

Lukrecija Jakuš, Darija Mahović Lakušić
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Zbrinjavanje bolesnika s bolestima štitnjače u stomatološkoj ambulanti

Filipa Lukačević, Ivana Šutej, Božidar Perić, Josip Staničić, Vanja Vučičević Boras, Hrvoje Pintarić
Medix, God. 24 Br. 133/134 Datum objave: 15.12.2018

Laboratorijski pokazatelji u bolestima jetre specifičnim tijekom trudnoće

Merica Aralica, Lidija Bilić-Zulle
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018

Bolesti jetre povezane s trudnoćom

Ivana Mikolašević, Lucija Virović Jukić, Ivica Grgurević, Tajana Filipec Kanižaj, Tomislav Bokun, Margareta Ugljarević, Tajana Stevanović, Sandra Milić
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018

Preegzistentne kronične bolesti jetre i trudnoća

Irena Hrstić, Anna Mrzljak, Ana Mijić, Alemka Brnčić-Fischer, Marinko Marušić, Lidija Orlić, Ivana Mikolašević
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018

Virusni hepatitisi (B i C) i trudnoća

Marina Premužić, Snježana Škrablin Kučić, Martina Demaria, Vojko Mavrinac, Melanija Radas Ražov, Ivana Mikolašević
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018

Trudnoća u bolesnica s cirozom i nakon transplantacije jetre

Tajana Filipec Kanižaj, Maja Mijić, Ana Jelić, Josip Valetić, Nikola Sobočan, Ivana Mikolašević
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018

Upalne bolesti crijeva i trudnoća

Irena Krznarić Zrnić, Silvija Čuković-Čavka, Rejhana Sijamhodžić Sulić, Brankica Mijandrušić-Sinčić, Željko Krznarić
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018

Sindrom iritabilnoga crijeva i trudnoća

Petra Baumgartner, Boris Brozović, Goran Hauser
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018

Endoskopska retrogradna kolangiografija i koledokolitijaza u trudnoći

Armin Mehmedović, Neven Ljubičić, Marko Nikolić, Alen Bišćanin, Ivan Budimir
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018

Akutni pankreatitis i trudnoća

Goran Poropat, Anja Radovan, Tea Štimac, Davor Štimac
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018

Tumori probavnoga sustava i trudnoća

Mladen Radić, Ivana Mikolašević, Božena Delija, Nadan Rustemović, Aleksandar Čubranić, Ivana Popović, Miroslav Šimunić
Medix, God. 24 Br. 132 Supplement Datum objave: 15.11.2018
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018 PDF

Učinkovitost i sigurnost vedolizumaba u svakodnevnoj kliničkoj praksi u oboljelih od upalnih bolesti crijeva

Ivana Tadin Hadjina, Darko Brnić, Jonatan Vuković, Ante Tonkić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Vitamin D u bolesnika sa sindromom iritabilnoga crijeva – status i modulatorni čimbenici

Dunja Leskovar, Ivana Kraljević, Marina Panek, Ana Kunović, Tomislav Meštrović, Mihaela Perić, Hana Čipčić Paljetak, Mario Matijašić, Anja Barešić, Darija Vranešić Bender, Silvija Čuković Čavka, Marko Brinar, Nikša Turk, Vesna Oroz, Marija Crnčević Urek, Mirjana Kalauz, Vera Kufner, Karmen Brajša, Gabrijela Ergović, Dina Ljubas Kelečić, Dora Grgić, Irena Karas, Dunja Rogić, Marko Banić, Željko Krznarić, Donatella Verbanac
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Anorexia nervosa – očne manifestacije

Boško Stanišić, Sanja Debelec, Ana Meter, Dina Lešin Gaćina, Igor Petriček, Tomislav Jukić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Međunarodni sustavi kvalitete – učinak na nacionalni zdravstveni sustav

Maša Bulajić, Tonći Lazibat
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Xarelto u produljenoj profilaksi ponavljajućih venskih tromboembolija

Aleksandar Knežević
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Optimalno transfuzijsko liječenje

Ivo Radman
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Precizni pričvrstci kao retencijsko sredstvo djelomične proteze – prikaz slučaja

Sandra Milinović, Vlatka Lajnert, Sunčana Simonić-Kocijan, Daniela Kovačević Pavičić
Medix, God. 24 Br. 132 Datum objave: 15.11.2018

Arterijska hipertenzija i oko

Dina Lešin Gaćina, Marija Štanfel, Boško Stanišić, Igor Petriček, Tomislav Jukić, Dalibor Opačić, Petra Kristina Ivkić
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018

Praćenje negativnog ishoda liječenja s polipragmazijom u gerijatriji putem GeroS/CEZIH-a

Tanja Ćorić, Branko Kolarić, Spomenka Tomek-Roksandić, Zvonimir Šostar, Sanja Predavec, Mirjana Huić, Nada Tomasović Mrčela, Stela Mravak, Dalma Sajko, Marica Lukić, Manuela Maltarić, Dorotea Franceković, Ana Stavljenić-Rukavina
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018

Multipla skleroza i trudnoća

Marija Bošnjak Pašić
Medix, God. 24 Br. 130/131 Datum objave: 15.06.2018
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

Javnozdravstveni aspekti probira razvojnoga poremećaja kuka

Irena Bralić, Ozren Vrdoljak, Vesna Vukelić, Javor Vrdoljak, Katja Kragić
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

Ultrazvučni pregled kukova: dijagnostička metoda izbora u probiru razvojnoga poremećaja kuka

Ozren Vrdoljak, Irena Bralić, Mislav Šimić, Javor Vrdoljak
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

Kada i zašto dijete treba posjetiti oftalmologa?

Barbara Dawidowsky, Neda Striber, Diana Franceschi
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

Rizik za infekcije u bolesnika s upalnim bolestima crijeva na terapiji biološkim lijekovima

Marko Brinar
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

GDPR u zdravstvenim ustanovama – što napraviti?

Velibor Božić
Medix, God. 24 Br. 129 Datum objave: 15.04.2018

Komplikacije šećerne bolesti na očima – dijabetička retinopatija

Antonija Grgurević Turković, Marija Štanfel, Igor Petriček, Tomislav
Jukić
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Rivaroksaban – jednostavnije liječenje venskih tromboembolija i prevencija njihova ponavljanja

Aleksandar Knežević
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

NT Uvođenje NT-proBNP testa u rutinsku kardiološku kliničku praksu

Darko Počanić
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Utjecaj liječenja SGLT2-inhibitorima na kronične komplikacije šećerne bolesti

Marija Troskot Dijan, Dubravka Juršić Eržen
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017

Važnost liječenja parodontne bolesti u onkoloških bolesnika

Nives Rinčić
Medix, God. 23 Br. 127/128 Datum objave: 15.11.2017 PDF

Poremećaj seksualne želje i uzbuđenja u žena

Nina Bašić-Marković, Roberta Marković, Hrvoje Tiljak
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Uzroci i liječenje habitualnoga pobačaja

Josip Đelmiš, Marina Ivanišević, Slavko Orešković
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Održivi razvoj informatizacije primarne zdravstvene zaštite Hrvatske

Hrvoje Tiljak
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Oftalmohelioze – trebaju li djeci sunčane naočale?

Barbara Dawidowsky, Sonja Jandroković
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Kontrola ponašanja djeteta u stomatološkoj ordinaciji

Željko Verzak, Nikša Dulčić, Valentina Brzović Rajić, Vlatka Njari
Medix, God. 23 Br. 126 Datum objave: 15.08.2017

Novi oralni antikoagulansi u kliničkoj praksi – pogled ispod površine

Robert Bernat
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Specifičnosti grupne psihoterapije bolesnika oboljelih od PTSP-a

Vedran Bilić
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Sindrom suhoga oka u bolesnika s kroničnom bolešću presatka protiv primatelja (cGvHD)

Vitomir Arsić, Igor Petriček, Tomislav Jukić, Mirna Kliček Višnjić, Sonja Stastny, Dora Fratrić
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Diferencijalna dijagnostika i liječenje dobroćudnih izraslina na gingivi – epulis

Jana Barić, Nataša Radica, Diana Terlević, Dragana Gabrić
Medix, God. 23 Br. 124/125 Datum objave: 15.04.2017

Novi oralni antikoagulansi i gastrointestinalna problematika: ima li razloga za zabrinutost?

Marko Nikolić
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

Očne manifestacije u bolesnika oboljelih od kroničnoga hepatitisa B i C

Dora Fratrić, Vitomir Arsić, Tomislav Jukić, Igor Petriček, Nenad Vukojević, Mirna Zlatar
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

Etiologija, diferencijalna dijagnoza i liječenje ulceracija u anogenitalnoj regiji

Ana Križanović, Suzana Ljubojević Hadžavdić, Mihael Skerlev
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

Salivarna dijagnostika virusa hepatitisa C

Ana Glavina, Marinka Mravak Stipetić
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

Prijenos hepatitisa B i C u stomatološkoj praksi

Vlaho Brailo
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

Kontrola prijenosa infekcije u stomatološkim ustanovama

Vanja Vučićević Boras, Diana Terlević
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016

Oralne promjene i rizici stomatološke skrbi u bolesnika s kroničnim hepatitisom

Ivan Alajbeg, Ana Andabak-Rogulj
Medix, God. 22 Br. 123 Datum objave: 15.11.2016
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Krvarenja u oku u bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji varfarinom

Sonja Stastny, Nenad Vukojević, Tomislav Jukić, Igor Petriček, Mirna Zlatar, Vitomir Arsić
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Novosti s 12. godišnjega kongresa ECAS-a: rezultati retrospektivne analize REVISIT-US

Šime Manola, Nikola Pavlović
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Primjena statina u kliničkoj praksi – temeljna rutina o kojoj sve znamo?

Mario Sičaja
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Ambulantna kirurgija kože i potkožnoga tkiva

Anko Antabak, Ira Fabijanić, Željka Gajdek, Igor Jelaska
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Metode izbora za uklanjanje ožiljaka nakon opeklina u djece

Zoran Barčot
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Komplikacije laserske terapije i kako postići bolji učinak

Romana Čeović, Andrijana Lovreković, Sandra Marinović Kulišić
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Liječenje hiperhidroze botulinskim toksinom

Ivo Džepina
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Mjesto fotodinamičke metode u korektivnoj dermatologiji

Krešimir Kostović
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Indikacije za mezoterapiju i kemijski peeling

Jelena Meštrović Štefekov
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Frakcijski resurfacing, suvremeni trendovi i budućnost laserske tehnologije kao antiaging metode

Daška Štulhofer Buzina
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Duboka medicinska dermoabrazija – 30-godišnje iskustvo

Dinko Tončić, Rajko Tončić
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Suvremeni postupci u endodontskoj kirurgiji

Zoran Karlović, Bruna Šuligoj, Željko Verzak
Medix, God. 22 Br. 121/122 Datum objave: 15.08.2016

Palijativna skrb u obiteljskoj medicini

Milica Katić, Biserka Bergman-Marković, Nevenka Vinter Repalust
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Perkutana endoskopska gastrostoma u palijativnoj skrbi

Vedran Tomašić, Ivan Lerotić
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Lipitenzija – novi terapijski pristup?

Jasmina Ćatić
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Vrhunac epidemije gripe u Hrvatskoj – ožujak 2016. godine

Vladimir Draženović, Andreja Barišin
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Rivaroksaban – povjerenje kroz kliničku praksu

Krešimir Štambuk
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Laparoskopska histerektomija – gdje smo nakon skoro 27 godina

Miroslav Kopjar
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Usporedba organizacije sestrinske skrbi u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije

Milica Tikvić
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Regeneracija koštanog i mekog tkiva primjenom PRGF-Endoret tehnologije – prikaz slučaja

Nena Matulić, Đino Tafra, Jana Barić, Dragana Gabrić
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016

Primjena lokalnih anestetika u pedodonciji

Željko Verzak, Iva Oreški, Ivana Pavlović, Vesna Erika Modrić, Zoran Karlović, Monika Brcković
Medix, God. 22 Br. 119/120 Datum objave: 15.04.2016
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) – infekcija koronavirusom: Nova globalna prijetnja

Vladimir Krajinović
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Hitna stanja u stomatološkoj ordinaciji

Željko Verzak, Ivana Pavlović, Anja Petković, Ivona Oreč, Pjetra Karlović, Monika Brcković, Vesna-Erika Modrić
Medix, God. 21 Br. 118 Datum objave: 15.11.2015

Hrvatska strategija borbe protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija – prijedlog nacrta uz nadopune

Ninosla Mimica, Marija Kušan Jukić, Paola Presečki, Morana Ivičić, Marijana Braš, Ljiljana Vrbić, Marina Boban, Nela Pivac, Peter Brinar, Bjanka Vuksan Ćusa, Fran Borovečki, Nada Tomasović Mrčela, Dinko Vitezić, Mira Fingler, Goran Šimić, Vlasta Vučevac, Veljko Đorđević, Petar Bilić, Nataša Klepac, Vlado Jukić, Slavka Galić, Biserka Budigam, Igor Filipčić, Domagoj Vidović, Krasanka Glamuzina
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Enterosgel – medicinski proizvod s potencijalno širokom primjenom

Boris Vucelić
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Upotreba negativnog tlaka (V.A.C.) u abdominalnoj kirurgiji

Ivica Ćepić
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Epidemiologija virusnih hepatitisa u Hrvatskoj

Zvjezdana Lovrić
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Važnost dobrih kardiovaskularnih ishoda u liječenju dijabetesa tipa 2: rezultati dijabetološke grane istraživanja ADVANCE-ON

Dubravka Jurišić-Eržen
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Eagleov sindrom ili sindrom stiloidnog nastavka

Dragana Gabrić, Jana Barić, Dijana Zadravec, Nena Matulić
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije kod potpune bezubosti

Kovačević Pavičić Daniela, Jurković Zoran, Lajnert Vlatka
Medix, God. 21 Br. 117 Datum objave: 15.07.2015

Nealergijski hiperreaktivni rinitis

Livije Kalogjera
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Alergijski rinitis – smjernice dijagnostike i liječenja

Tomislav Baudoin
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Akutni rinosinuitis – dijagnostički i terapijski pristup

Davor Vagić, Sara Kovačević
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Kronični rinosinuitis i nosna polipoza

Marko Velimir Grgić
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Interakcija bolesti gornjih i donjih dišnih puteva

Davor Vagić
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Atopijski dermatitis i „atopijski marš“

Nives Pustišek
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Infekcije dišnih puteva i boravak u kolektivu

Vesna Školnik-Popović, Milivoj Jovančević
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Nepovoljni okolišni čimbenici ranog rasta i razvoja – utjecaj kemijskih toksina

Sonja Jovančević, Vesna Školnik Popović, Milivoj Jovančević
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Učinkovitost kombinacije budezonid/formoterol Turbuhalerom kao terapije održavanja i simptomatske terapije

Đivo Ljubičić, Nevenka Piskač Živković
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Osobitosti otrovanja u djece

Arnes Rešić, Zdenka Pleša Premilovac, Nenad Jakušić
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Xarelto (rivaroksaban) u kardioverziji fibrilacije atrija: X-VeRT istraživanje

Vlatka Rešković Lukšić
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Terapija fibrilacije atrija s posebnim naglaskom na izolaciju plucnih vena

Davor Puljevic
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Primjena novih oralnih antikoagulansa u bolesnika s bubrežnom insuficijencijom

Darko Počanić
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Hladna atmosferska plazma – klinička primjena u stomatologiji

Božidar Pavelić, Domagoj Prebeg, Darija Jurmanović, Vlaho Brailo, Danica Vidović Juras, Ivan Puhar, Orhan Šaban, Ivica Anić
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Bruksizam u djece

Iva Alajbeg, Matea Trupković Prandel, Diana Drašner
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Razvoj edukacijskoga modula prevencije karijesa

Dubravka Negovetić Vranić, Dorotea Mihanović, Ivana Vidaić, Martina Majstorović, Hrvoje Jurić, Ivana Čuković Bagić
Medix, God. 21 Br. 115/116 Datum objave: 15.04.2015

Učinak omega-3 masnih kiselina na klinički tijek artritisa

Zoja Gnjidić
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Kost – endokrini organ?

Dajana Katičić, Tonko Gulin, Josipa Josipović, Draško Pavlović
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Suvremene potporne obloge u liječenju venskih ulceracija

Sandra Marinović Kulišić
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Učinak budezonida u kombinaciji s formoterolom kao simptomatska terapija u egzacerbaciji astme

Dubravka Matanić Lender, Veljko Flego
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Palijativna skrb i liječenje boli

Marko Jukić
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Trudnoća i stomatološki zahvati

Sanja Šegović, Karlo Gadža
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Teoretske osnove i terapijske mogućnosti primjene plazma-terapije u stomatologiji

Božidar Pavelić, Domagoj Prebeg, Aida Šaban, Bernard Pavelić, Valentina Bilandžija, Sanja Šegović, Marina Katunarić, Ivica Anić
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Tkivni inženjering u stomatologiji

Alem Fazlić, Marina Katunarić
Medix, God. 20 Br. 113/114 Datum objave: 15.12.2014

Filovirusi (virusi Ebola i Marburg) – lokalni ili globalni problem danasnjice?

Vladimir Krajinović
Medix, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014

Salutogeni pristup u promicanju kardiovaskularnoga zdravlja

Maja Batinica, Josip Grgurić, Inga Mladić Batinica
Medix, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014

Čimbenici rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti u oboljelih od šećerne bolesti

Slaven Kokić
Medix, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014
Medix, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014

Farmakogenetika antitrombocitne terapije u oboljelih od moždanog udara

Svjetlana Šupe
Medix, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014

Primjena ultrazvuka u stomatologiji

Samir Čimić, Sonja Kraljević Šimunković
Medix, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014

Šećerna bolest i oralno zdravlje

Miranda Muhvić Urek, Veronika Španiček
Medix, God. 20 Br. 112 Datum objave: 15.09.2014

Smjernice o uporabi opioida u liječenju kronične nekarcinomske boli

Hrvatsko društvo za liječenje boli (HDLB),
Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM), Marko
Jukić, Livia Puljak, Milica Katić, Višnja Majerić Kogler, Biserka Bergman Marković, Slavica Kvolik, Mira Fingler
Medix, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014

Upale oka pri nošenju mekih kontaktnih leća – kontaktnim lećama uzrokovani akutni sindrom crvenog oka i mikrobni keratitis

Igor Petriček, Sonja Jandroković, Mirna Kliček, Sania Vidas, Danijela Mrazovac
Medix, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014

Lijekovi koji se primjenjuju s ultraljubičastim ili vidljivim zračenjem

Krešimir Kostović, Zrinjka Paštar
Medix, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014

Savršena boja stomatološko-protetičkih nadomjestaka – realnost ili utopija?

Dino Buković, Ena Zdunić
Medix, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014

Suvremeni pristup sedaciji u dječjoj stomatologiji

Gordan Medica, Tomislav Škrinjarić
Medix, God. 20 Br. 111 Datum objave: 15.06.2014

Poboljšanje kvalitete života u bolesnika s KOPB-om liječenih tiotropijem

Sanda Škrinjarić-Cincar
Medix, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014
Medix, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014

Upale oka pri nošenju mekih kontaktnih leća – hipoksija rožnice, disfunkcija suznoga filma (suho oko) i mehanicka iritacija

Igor Petricek, Sonja Jandroković, Mirna Klicek, Sania Vidas, Danijela Mrazovac
Medix, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014

Neinvazivno prenatalno testiranje na kromosomopatije

Maja Barbalić, Erden Radončić
Medix, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014

Lakovjernost ili preposlušno praćenje predavačevih instrukcija (otkrivanje zaporke)

Krešimir Šolić, Kristina Kralik, Vesna Ilakovac, Krešimir Nenadić
Medix, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014

Ljestvice za procjenu oralnoga mukozitisa

Božana Lončar Brzak, Marinka Mravak Stipetić
Medix, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014

No-prep ljuskice – poštedna estetska terapija tvrdih zubnih tkiva u fronti

Nina Farkaš, Juraj Brozović, Božidar Pavelić, Aida Šabant
Medix, God. 20 Br. 109/110 Datum objave: 15.03.2014

Suvremeni pristup pripremi za kolonoskopski pregled

Hrvoje Iveković
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Aflatoksini u hrani i hepatocelularni karcinom

Maja Šegvić Klarić
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Gaucherova bolest – gastroenterološki pristup

Davor Štimac, Ivana Mikolašević
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Jatrogena hipoglikemija u oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 – podcijenjen problem

Maja Cigrovski Berković
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Dijabetička nefropatija: dijagnostika, prevencija i liječenje

Josipa Josipović, Dajana Katičić, Draško Pavlović
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Marjolinov ulkus – klinička slika, dijagnostika i liječenje

Dubravko Huljev
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Interpretacija citološkog nalaza

Sandra Kojić Katović, Ankica Vasilj
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Infekcija virusom Zapadnog Nila

Vladimir Krajinović
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Upravljanje informacijskom sigurnošću u zdravstvu

Velibor Božić
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Hrvatsko nazivlje u medicini

Tanja Grubić Kezele
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Manifestacije celijakije u usnoj šupljini

Vanja Vučićević Boras, Irena Benčević, Hrvoje Jurić
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Sigurnost novih oralnih antikoagulansa u kliničkoj praksi

Robert Bernat
Medix, God. 19 Br. 107/108 Datum objave: 15.11.2013

Aripiprazol: nove mogućnosti u liječenju shizofrenije i bipolarnog poremećaja

Miro Jakovljević
Medix, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Multipla sistemska atrofija – prikaz slučaja

Vladimira Vuletić, Ivana Marković, Elka Stefanova, Nenad Bogdanović
Medix, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Hipoglikemije u šećernoj bolesti – problem unatoč sve boljim lijekovima

Andreja Marić
Medix, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Radiološka obrada bolesti dojke

Maja Prutki, Ksenija Štekić Novački, Vlatko Duspara, Ranka Štern Padovan
Medix, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Mitovi u hitnoj medicini

Ivor Ković, Marija Vidačić
Medix, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Laboratorijska dijagnostika alergija i sigurnost bolesnika

Slavica Dodig, Irena Batišta
Medix, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Okluzija i ortodontska terapija u bolesnika s temporomandibularnim poremećajem

Tomislav Badel, Sandra Anić Milošević, Dijana Zadravec, Ivana Savić Pavičin, Mirna Munitić
Medix, God. 19 Br. 106 Datum objave: 15.07.2013

Uloga suvremene radiologije u ženskim bolestima i porodništvu

Marko Kralik, Maja Hrabak Paar, Ranka Štern-Padovan
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Uloga liječnika opće/obiteljske medicine u zaštiti zdravlja žena

Mladenka Vrcić Keglević
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Rak vrata maternice i metiliranje DNK

Nina Milutin Gašperov, Magdalena Grce
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Rak vrata maternice i metiliranje DNK

Nina Milutin Gašperov, Magdalena Grce
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Rizični čimbenici osteoporoze

Saša Magaš
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Važnost smjernica i farmakoekonomike u liječenju arterijske hipertenzije

Dinko Vitezić
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Interakcija psihoterapije i farmakoterapije kod bolesti ovisnosti

Danijel Buljan, Daniela Bundalo-Vrbanac, Josipa Gelo
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Redovitost tjelesne aktivnosti u populaciji studenata fizioterapije

Marina Horvat, Pukljak Iričanin Zrinka, Lukrecija Jakuš
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Patofiziologija i patološka klasifikacija dijabetičke nefropatije

Dajana Katičić, Josipa Josipović, Draško Pavlović
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Erozivne promjene na tvrdim zubnim tkivima u osobe s poremećajem hranjenja – prikaz slučaja

Josipa Sović, Iva Starčević, Marina Katunarić
Medix, God. 19 Br. 104/105 Datum objave: 15.05.2013

Pregled najvažnijih bakterijskih infekcija kože

Vladimir Krajinović
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Tumori hipofize – rana dijagnostika i liječenje

Živko Gnjidić
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Suha koža lica i sindrom suhog oka

Igor Petriček
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Doktorat iz zdravstvenih znanosti: stručne potrebe i zakonske zadanosti

Matko Marušić, Mladen Mimica, Frane Mihanović, Stipan Janković
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Primjena trombocitima obogaćenog fibrina u oralnoj kirurgiji

Marko Blašković, Dragana Gabrić Pandurić, Davor Katanec, Juraj Brozović, Matija Gikić, Mato Sušić
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Nekarijesne lezije zubi kod plivača

Eva Klarić, Dario Repić, Danijela Marović, Željka Šaban
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

Topički kortikosteroidi – mitovi i činjenice

Andrija Stanimirović, Maja Kovačević
Medix, God. 18 Br. 103 Datum objave: 15.12.2012

IX. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem

Davor Miličić
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Utjecaj crijevne mikrobiote na razvoj i funkciju imuniteta

Stig Bengmark
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Uloga magnetske rezonancije u dijagnostici demencija

Zidanić Martina, David Ozretić, Ranka Štern-Padovan
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Palijativna skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest – od osnivanja do punopravnog članstva u međunarodnim krovnim asocijacijama

Ninoslav Mimica, Zdravko Pecotić, Goran Šimić, Mira Dajčić, Nevenka Mimica, Morana Trešćec-Ivičić, Paola Presečki, Nataša Klepac, B
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Tjelovježba i prehrana dijabetičkih bolesnika

Saša Magaš
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Uloga suvremenih suportivnih obloga u liječenju venskih ulceracija

Sandra Marinović Kulišić
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Tuberkuloza u djece – suvremene spoznaje

Neda Aberle
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Povezanost oralnog i općeg zdravlja

Danica Vidović Juras, Vanja Vučićević Boras
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Forenzična dentalna medicina

Hrvoje Brkić
Medix, God. 18 Br. 101/102 Datum objave: 15.11.2012

Evaluacija morfološki utvrđenog apoptotičkog indeksa

Mladen Belicza
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Problemi i izazovi u radiološkoj dijagnostici debelih bolesnika

Ranka Štern-Padovan, Vice Šunjara
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Novosti u onkološkom liječenju

Eduard Vrdoljak, Lidija Bošković, Branka Petrić Miše, Tihana Boraska Jelavić, Jelena Viculin, Ante Strikić, Marija Ban
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Napredak u liječenju multiploga mijeloma

Damir Nemet
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Prehrana kod disfagije

Darija Vranešić Bender, Željko Krznarić, Ivana Rupčić
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Hemoragijska vrućica s bubrežnim sindromom

Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

NaPro tehnologija i Fertility Care metoda u liječenju neplodnosti

Boris Ujević, Ivana Erceg Ivkošić, Oliver Vasilj
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) – dijagnostika i liječenje u obiteljskoj medicini

Davorka Vrdoljak
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Timerosal i kontaktni dermatitis

Višnja Milavec-Puretić, Matija Majić
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Laserska korekcija refrakcijskih pogrešaka oka

Marija Antičić
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Utjecaj ponašanja korisnika na razinu informacijske sigurnosti

Krešimir Šolić, Vesna Ilakovac, Damir Šebo, Franjo Jović
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Shizofrenija u populaciji Hrvatske

Vera Folnegović Šmalc, Zdenko Folnegović
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

WaveOne – novi pristup – nove mogućnosti

Juraj Brozović, Božidar Pavelić
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Implantoprotetička nadoknada gornjega prvog molara u semicirkularnom mostu

Miroslav Hrelja, Adnan Ćatović, Dragutin Komar, Danijel Komar
Medix, God. 18 Br. 100 Datum objave: 15.07.2012

Urogenitalne infekcije žena bakterijama Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum

Blaženka Hunjak, Magdalena Grce, Ivan Sabol, Zdenka Peršić
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Računalni programi i programske usluge za otkrivanje plagiranja u znanosti i obrazovanju

Stella Lampret, Vanja Pupovac, Mladen Petrovečki
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Intervencijska radiologija: endovaskularna renalna denervacija u liječenju rezistentne hipertenzije

Dražen Perkov, Ranka Štern Padovan
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Metode nadomještanja bubrežne funkcije u djece

Jasna Slaviček
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Uloga liječnika obiteljske medicine u dijagnosticiranju i liječenju alergijskih bolesti dišnog sustava

Biserka Bergman Marković
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Plućna rehabilitacija

Tajana Jalušić Glunčić
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Etička načela u kliničkim ispitivanjima na forenzičko-psihijatrijskoj populaciji

Tija Žarković Palijan, Marina Kovač, Marijana Sarilar, Sanja Narić
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Grafomotoričke vještine djece s cerebralnom paralizom

Irena Slaviček, Luka Femec
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Estetika potpune proteze

Ivana Pašalić, Daniela Kovačević Pavičić
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012

Suvremene metode izbjeljivanja zubi

Dario Repić, Slavica Pejda, Eva Klarić, Ivica Pelivan
Medix, God. 18 Br. 98/99 Datum objave: 15.04.2012
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Radiološki prikazi arterija

Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Debljina kao rizični čimbenik i javnozdravstveni problem u Gradu Zagrebu

Ana Puljak, Marija Škes
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Pretilost i trudnoća

Ratko Matijević, Milan Pavlović
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Suvremeni pristup liječenju psorijaze

Romana Čeović
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Koncept rane intervencije u prevenciji i liječenju psihotičnih poremećaja

Branka Restek-Petrović, Mate Mihanović, Majda Grah, Sven Molnar, Anamarija Bogović, Slobodanka Kezić, Vladimir Grošić, Nina Mayer, Pero Svrdlin, Vesna Dominis, Lada Goršić, Nenad Kamerman, Irena Pavlović, Ana Švagelj, Petra Vrbek
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Unapređenje sigurnosti bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz razvoj kulture sigurnosti

Tanja Pekez-Pavliško
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Varičela – sveprisutna bolest koju se može spriječiti

Vladimir Krajinović
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Slabosti svjetski poznatih besplatnih e-mail servisa – analiza i preporuke

Krešimir Šolić, Ivan Horvat
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Oralne manifestacije u prijevremeno rođene djece

Vesna-Erika Modrić, Željko Verzak
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Zašto i kada fosinopril?

Diana Delić-Brkljačić
Medix, God. 17 Br. 97 Datum objave: 15.12.2011

Mišićne nuspojave i visoke doze simvastatina

Mario Ivanuša
Medix, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011

Analgezija u akutnoj abdominalnoj boli – do kada će naši pacijenti nepotrebno patiti?

Ivor Ković, Ileana Lulić
Medix, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011

Unapređenje zdravlja radnog stanovništva Grada Zagreba provođenjem programa „Radimo zdravo – vježbajte na radnom mjestu“

Marija Škes, Danijela Štimac, Ana Puljak
Medix, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011

Priroda pomaže zdravlju – Vivamel

Sandra Marinović Kulišić
Medix, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011

Regenerativna parodontna terapija primjenom Bio-Oss preparata i resorptivne membrane

Marija Ivić–Kardum, Ivan Slijepčević
Medix, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011

Slina – dijagnostički medij za rano otkrivanje bolesti

Ana Andabak Rogulj, Iva Bakale Hodak, Marinka Mravak-Stipetić
Medix, God. 17 Br. 96 Datum objave: 15.10.2011
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Europska iskustva projekata e-zdravstva

Miroslav Končar
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Prevladava li monoterapija u liječenju hipertenzije?

Irena Jukić-Vojnić
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Mogućnost suradnje specijalista obiteljske medicine i psihijatra-psihoterapeuta

Ljubomir Radovančević, Vesna Lecher-Švarc
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Liofilizirani bakterijski lizat OM 85-BV (Broncho-Vaxom) u prevenciji i liječenju respiratornih infekcija

Neven Tudorić, Sanja Popović Grle, Ivan Gudelj
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Važnost lipidnog sloja suznog filma i načini njegove dijagnostike

Igor Petriček
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Dens invaginatus – terapijske mogućnosti

Dragana Gabrić Pandurić, Marko Granić, Mato Sušić, Hrvoje Brkić, Irina Filipović Zore
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Estetika u parodontologiji

Marko Cimerman, Marija Ivić-Kardum, Ivan Puhar
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Uro-Vaxom u imunoprofilaksi i imunoterapiji rekurentnih infekcija mokraćnog sustava

Višnja Škerk, Slavko Orešković, Davor Trnski
Medix, God. 17 Br. 94/95 Datum objave: 15.08.2011

Osnovni pojmovi o komunikaciji u medicini

Veljko Đorđević, Marijana Braš
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Edukacija o komunikacijskim vještinama na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nada Čikeš, Gordana Pavleković, Sven Seiwerth, Mirjana Kujundžić-Tiljak
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Suvremeni pristup edukaciji komunikacijskih vještina

Veljko Đorđević, Marijana Braš, Nada Čikeš, Lovorka Brajković, Davor Miličić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Istraživanje komunikacije između medicinskog osoblja i bolesnika – današnje perspektive

Vibor Milunović, Ivana Bičanić, Ozren Polašek
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i komunikacija u medicini i zdravstvu

Ranko Stevanović, Ivan Pristaš
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Komunikacija liječnika i bolesnika

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Davor Miličić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011

Komunikacija u pedijatriji

Marina Grubić, Ana Bogdanić, Hrvoje Kniewald, Boris Filipović-Grčić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Oblici komunikacije s osvrtom na djecu s cerebralnom paralizom

Irena Slaviček, Veronika Sabo
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Komunikacija s osobama treće životne dobi

Lovorka Brajković, Ana-Strahinja Ratković, Goran Ivkić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Komunikacija s osobom oboljelom od demencije

Ninoslav Mimica
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Komunikacija s duševnim bolesnikom

Petrana Brečić, Draženka Ostojić, Vlado Jukić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Komunikacija u hitnoj medicini

Maša Bulajić, Maja Grba-Bujević
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Komunikacijske vještine u palijativnoj medicini

Marijana Braš, Zoran Lončar, Branka Kandić-Splavski, Vibor Milunović, Mato Devčić, Ranko Stevanović, Antonio Juretić, Ivana Bičanić, Mario Cvek
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Psihoedukacija u zdravstvenom sustavu

Ana-Strahinja Ratković, Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Mario Cvek
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Motivacijski intervju kao oblik savjetovanja u zdravstvenom okruženju

Lovorka Brajković, Mladenko Šumić, Ana Ljubas
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Komunikacija u grupi

Vedran Bilić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Psihodinamika neverbalne komunikacije u psihoterapiji

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Vedran Bilić, Lovorka Brajković, Zorana Kušević
Medix, God. 17 Br. 92/93 Supplement Datum objave: 15.04.2011 PDF

Mjesto levosimendana u liječenju akutnog zatajenja srca

Darko Počanić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Opstrukcijska apneja u snu – važan čimbenik srčanožilnog rizika

Stojan Polić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Uloga radiologije kod transplantacije organa

Ivica Sjekavica, Maja Hrabak Paar, Ranka Štern Padovan
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Infekcije središnjeg živčanog sustava kod imunokompromitiranih bolesnika

Vladimir Krajinović
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Primjena oktenidin-dihidroklorida u eradikaciji MRSA-kliconoštva

Ines Jajić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Biološki lijekovi u spondiloartropatijama

Simeon Grazio, Frane Grubišić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Tromboflebitis i lokalna primjena heparina

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Suvremeno liječenje venskog vrijeda – kompresivna terapija

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Omega-3 masne kiseline – svojstva i djelovanje

Darija Vranešić Bender
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Utjecaj spola i socioekonomskih čimbenika na nastanak neepileptičnih neuroloških poremećaja

Hassan Awad, Jasmin Softić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Stomatološko liječenje bolesnika s transplantiranim organom

Ivan Alajbeg
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Uloga specifičnih caklinskih defekata u dijagnozi celijakije

Vesna-Erika Modrić, Željko Verzak, Ivana Čuković-Bagić
Medix, God. 17 Br. 92/93 Datum objave: 15.04.2011

Statini u sekundarnoj prevenciji nakon akutnog koronarnog sindroma

Mario Ivanuša
Medix, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010

Kako odabrati pravilno snimanje – radiološka dijagnostika urotrakta

Ranka Štern Padovan, Vice Šunjara, Maja Hrabak Paar, Mario Lušić
Medix, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010

Spolno prenosive urogenitalne infekcije

Višnja Škerk, Alemka Markotić
Medix, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010

Neplodnost – uzroci, dijagnostika i liječenje

Romana Dmitrović
Medix, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010

Prevencija neplodnosti ranim otkrivanjem i liječenjem varikokele u adolescenata

Marija Džepina, Marija Posavec, Tonka Čavlek, Željka Karin
Medix, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010

Urolitijaza u ordinaciji obiteljskog liječnika

Davorka Vrdoljak, Biserka Bergman Marković
Medix, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010

Zašto nositelji mekih kontaktnih leća ne mijenjaju leće kako je preporučeno?

Igor Petriček, Rajko Pokupec, Goranka Petriček
Medix, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010

Upotreba piezoelektričnog uređaja u oralnoj kirurgiji

Dragana Gabrić Pandurić, Tanja Alfirević, Dora Balać, Mato Sušić
Medix, God. 16 Br. 91 Datum objave: 15.12.2010

MR-dijagnostika vratnog dijela kralježnice

David Ozretić, Goran Pavliša, Marko Radoš, Ranka Štern-Padovan
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Balintova metoda u liječenju psihosomatskih bolesnika u obiteljskoj medicini

Stanka Stojanović Špehar, Suzana Kumbrija, Sanja Blažeković Milaković
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Praktične implikacije sekundarnih analiza ispitivanja UPLIFT

Neven Tudorić
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Krpeljni meningoencefalitis

Vladimir Krajinović, Lidija Cvetko Krajinović
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Mikroklima u putničkim zrakoplovima - utjecaj relativne vlažnosti zraka na udobnost i zdravlje putnika

Igor Petriček, Goranka Petriček, Nataša Đapić, Edita Paić, Elma Sontacchi, Iris Urlić, Romano Vrabec
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Kirurško liječenje melanoma

Franjo Rudman, Božo Gorjanc, Zdenko Stanec
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Specifičnost fine motorike u motoričkom razvoju djece s cerebralnom paralizom

Irena Slaviček, Veronika Sabo
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Dijagnostika i fizikalna terapija osteoartritisa temporomandibularnog zgloba

Tomislav Badel, Ladislav Krapac, Miljenko Marotti
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Sistemska ili topikalna primjena fluorida?

Kata Rošin-Grget, Kristina Peroš, Ivana Šutej
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Djelomične krunice u stomatološkoj protetici

Marko Šlat, Davor Seifert, Nikolina Lešić
Medix, God. 16 Br. 89/90 Datum objave: 15.11.2010

Plućna arterijska hipertenzija - rijetka i teška bolest

Vjekoslav Tomulić, Dinko Vitezić, Zaputović, Luka
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Terapijska intervencija tjelesnom aktivnošću kod srčano-žilnih bolesnika

Vesna Brumnić, Dubravka Šimunović
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Uloga prehrane u prevenciji i liječenju hipertenzije

Darija Vranešić Bender
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Depresija i suicidalnost

Vera Folnegović Šmalc
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Postupnik za fotozaštitu u prevenciji zloćudnih tumora kože

Mirna Šitum, Maja Kolić
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Sedma verzija AJCC-ove TNM-klasifikacije melanoma

Franjo Rudman, Zdenko Stanec
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Neinvazivna mehanička ventilacija u jedinici intenzivne medicine

Vladimir Krajinović
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Potpuna automatizacija mehaničke ventilacije bolesnika - IntelliVent-ASV

Vedran Čuček, Dragutin Čuček
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Obiteljska medicina i oftalmologija - partnerstvo ili konkurencija?

Igor Petriček, Goranka Petriček, Tajana Abramović Kandžija, Snježana Lovrinčević, Koraljka Lukanović Primc, Sanja Njirić
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Farmakološki i kirurški pristupi u liječenju menoragija

Svetlana Nikolić
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Rani dječji karijes: suvremeni stavovi o etiologiji i prevenciji

Tomislav Škrinjarić, Mihaela Salaj
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Značaj boje zuba u svakodnevnoj stomatološkoj i protetskoj praksi

Lana Bergman Gašparić
Medix, God. 16 Br. 87/88 Datum objave: 15.05.2010

Uloga slikovnih metoda u detekciji komplikacija arterijske hipertenzije

Maja Hrabak Paar, Mario Lušić, Ivica Sjekavica, Ranka Štern Padovan
Medix, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

Intolerancija na histamin

Darija Vranešić Bender, Donatella Verbanac, Željko Krznarić
Medix, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

Sigurnost strojne ventilacije u bolesnika u jedinicama intenzivne njege - novo razdoblje: inteligentna ventilacija

Vedran Čuček, Dragutin Čuček
Medix, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

Novi antitrombotici u prevenciji i liječenju venske tromboembolije

Silva Zupančić Šalek
Medix, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

Korektivna dermatologija danas

Jasna Lipozenčić, Zrinka Bukvić Mokos
Medix, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

LIPCOF i lubrikacija oka

Igor Petriček, Tvrtka Benašić, Mario Bradvica, Dorotea Ivančić, Goranka Petriček, Marija Štefanović
Medix, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

Radna terapija u službi holističke medicine

Dubravka Šimunović, Dijana Škrbina
Medix, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010

Alternativni pristup implantološko-protetskoj terapiji u stomatologiji

Davor Illeš
Medix, God. 16 Br. 86 Datum objave: 15.03.2010
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009

Radiološka dijagnostika ciroze jetre i portalne hipertenzije

Ranka Štern Padovan, Ivica Sjekavica, Vice Šunjara
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009

Poslovna sposobnost duševnih bolesnika

Vera Folnegović Šmalc
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009

Multidisciplinaran pristup u liječenju debljine – uloga abdominoplastike

Aleksandra Pirjavec, Ileana Lulić, Ivor Ković
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009

Geroprofilaksa - može li se produljiti život?

Zijad Duraković
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009

Uporaba acetilsalicilne kiseline u prevenciji i liječenju srčanožilnih bolesti

Mario Ivanuša
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009

Prevencija kronične venske insuficijencije

Sandra Marinović Kulušić, Jasna Lipozenčić
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009

PFAPA sindrom

Vladimir Krajinović
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009

Oralna rehabilitacija protetskog pacijenta starije dobi

Adnan Ćatović, Dragutin Komar
Medix, God. 15 Br. 84/85 Datum objave: 15.11.2009

Moderni aspekti u terapiji atopijskog dermatitisa

Višnja Milavec-Puretić, Iva Janković
Medix, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009

Neuroradiološka dijagnostika u bolesnika s psihosomatskim bolestima

Goran Pavliša, Ranka Štern Padovan
Medix, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009

Bioetički aspekti palijativne medicine

Morana Brkljačić
Medix, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009

Značaj pravilne prehrane za prevenciju i liječenje dekubitalnog vrijeda kod gerijatrijskih bolesnika

Spomenka Tomek-Roksandić, Nada Tomasović Mrčela, Marica Lukić, Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender, Janko Hančević
Medix, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009
Medix, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009

Halitoza - dijagnostika, etiologija, liječenje

Slavica Pejda, Ivan Alajbeg
Medix, God. 15 Br. 83 Datum objave: 15.07.2009

Sunčevo ultraljubičasto zračenje nad područjem Hrvatske

Inga Lisac, Vladis Vujnović, Antun Marki
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009

Sunce i rast djeteta, s posebnim osvrtom na utjecaj D-vitamina

Josip Grgurić
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009

Utjecaj sunca na kožu – koristan ili štetan

Jasna Lipozenčić
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009

Akutna reaktivnost kože na sunce u djece

Karmela Husar, Aida Pašić
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009

Fotoosjetljivost i fotodermatoze dječje dobi

Aida Pašić, Karmela Husar
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009

Dugoročne promjene kože pod utjecajem sunca

Nives Pustišek
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009

Njega dječje kože

Slobodna Murat-Sušić
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009

Zaštita od nepovoljnog utjecaja sunca na kožu djeteta

Nives Pustišek
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009

Fototerapija u liječenju dermatoza dječje dobi

Romana Čeović, Aida Pašić, Jasna Lipozenčić, Krešimir Kostović, Slobodna Murat Sušić, Mihael Skerlev, Karmela Husar
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009

Europska harmonizacija preventivnih postupaka za zaštitu od sunčevog zračenja

Josip Grgurić
Medix, God. 15 Br. 82 Suplement Datum objave: 15.04.2009
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

Mogućnosti ranog otkrivanja obiteljske sklonosti nastanku raka dojke i jajnika u Hrvatskoj

Sonja Levanat, Mirela Levačić Cvok
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

Utjecaj povećanog unosa kuhinjske soli na pojavu karcinoma probavnog sustava

Vedran Premužić, Željko Reiner, Bojan Jelaković, u ime CRASH inicijative
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

Radiologija tumora probavnog, hepatobilijarnog sustava i gušterače

Ranka Štern Padovan, Ivica Sjekavica, Maja Hrabak Paar
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

Rano otkrivanje raka debelog crijeva integrirano u praksu obiteljske medicine

Zdravko Ebling, Rudika Gmajnić, Ljiljana Majnarić, Sanda Pribić, Ivana Marković, Barbara Ebling, Nikola Čupić
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

Palijativna skrb: model za reformu zdravstvene i socijalne politike

Anica Jušić
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

Klinička slika depresije danas

Vera Folnegović Šmalc
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

Dekubitus, prevencija i njega kože

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

LIPCOF - nova metoda u dijagnostici disfunkcije suznog filma

Igor Petriček, Goranka Petriček
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

Atraumatski prikaz granice preparacije za bezmetalne protetske nadomjestke

Vedrana Braut, Adnan Ćatović, Vesna Fugošić
Medix, God. 15 Br. 82 Datum objave: 15.04.2009

CT-angiografija i MR-angiografija – neinvazivne radiološke metode prikaza patoloških promjena krvnih žila

Maja Hrabak, Ranka Štern Padovan
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Pedeset godina tiazida i tiazidima sličnih diuretika

Mario Ivanuša
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Metabolički sindrom i antipsihotici

Vera Folnegović Šmalc
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Liječenje dijabetičke retinopatije u Hrvatskoj

Borna Šarić, Vlatka Brzović Šarić, Zdeslav Vukas
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Nove spoznaje o ranom otkrivanju dijabetesa mellitusa u obiteljskoj medicini

Marija Vrca Botica
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Sprječavanje prekomjerne tjelesne težine u djetinjstvu – izrada smjernica za školsku medicinu

Ivana Pavić Šimetin, Nina Perković, Marina Kuzman, Vesna Jureša
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Rano otkrivanje sindroma policističnih jajnika u djevojčica i adolescentica

Marija Džepina, Tonka Čavlek, Marija Posavec
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Genitalne infekcije humanim papiloma virusom i muškarci u kontekstu HPV-vakcine

Mihael Skerlev, Suzana Ljubojević
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Neurofibromatoza tipa 1 – od kliničke i genetske dijagnoze do otkrivanja komplikacija i liječenja

Zlatko Sabol, Filip Sabol
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Primjena suvremenih stakleno-ionomernih cemenata u dječjoj stomatologiji

Kristina Goršeta, Dubravka Negovetić Vranić, Domagoj Glavina, Ilija Škrinjarić
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Kirurška terapija impaktiranih i retiniranih trećih molara

Dragana Gabrić Pandurić, Juraj Brozović, Mato Sušić, Davor Katanec
Medix, God. 15 Br. 80/81 Datum objave: 15.02.2009

Suvremeni pristup prevenciji udruženih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti

Željko Reiner
Medix, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008

Liječenje erektilne disfunkcije inhibitorima fosfodiesteraze 5 kod kardiovaskularnih bolesnika

Darko Počanić
Medix, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008

Suvremene spoznaje u prevenciji raka vrata maternice

Magdalena Grce, Goran Grubišić
Medix, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008

Invazivna pneumokokna bolest u djece – mogućnost prevencije cijepljenjem

Goran Tešović
Medix, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008

Tjelesna aktivnost i zdravlje studenata

Romana Caput-Jogunica, Tonka Čavlek, Sanj Ćurković, Marija Džepina
Medix, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008

Suicidalnost duševnih bolesnika

Vera Folnegović Šmalc
Medix, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008

Gubitak tvrdih zubnih tkiva uzrokovan oralnim parafunkcijama

Ivona Bago, Adnan Ćatović, Vesna Fugošić
Medix, God. 14 Br. 79 Datum objave: 15.12.2008

Nacionalni odbor za promicanje prevencije rotavirusnih infekcija u djece

Goran Tešović, Vjekoslav Krželj, Sanja Kolaček, Mladen Peršić, Milivoj Jovančević, Dalibor Vukelić, Marija Hegeduš-Jungvirth, Vladimira Lesnikar, Orjena Žaja-Franulović
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu

Mario Ivanuša
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Glaukom – rana dijagnostika i liječenje

Vukosava Maričić-Došen
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Kontaktne leće: vrste, prednosti i optimalan odabir

Ksenija Ćuruvija Opačić
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Multifokalne intraokularne leće u kirurgiji katarakte i refrakcijskoj kirurgiji

Ante Barišić, Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Morena Gavrić, Ivana Mravičić, Ivana Romac, Maja Bohač
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Zaštita vida školske djece i adolescenata

Tonka Čavlek, Ivanka Šoštarić-Opačić, Zdenko Bujger
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Učinkovitost Contractubex® gela u sprječavanju nastanka hipertrofičnih ožiljaka

Mirna Šitum, Radoslav Herman, Ivan Bolanča, Željana Bolanča
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Symbicort SMART – novi koncept u liječenju astme

Miroslav Samaržija, Marko Jakopović
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Prevencija rotavirusnih infekcija

Milivoj Jovančević
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Blogovi u medicini

Ivor Ković, Ileana Lulić
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Oralna hormonska kontracepcija: dobrobiti, nuspojave i prevencija komplikacija

Erden Radončić, Milan Kos, Martina Ujević, Višnja Latin
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Patofiziologija osteoporoze s posebnim osvrtom na osteoporozu uzrokovanu glukokortikoidima

Božidar Ćurković
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Celijakija – česta bolest u odrasloj dobi

Silvija Čuković-Čavka
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Utjecaj protetskih radova na pravilan izgovor

Teuta Bisaku, Eugen Čulo, Vlado Carek
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Atraumatski restorativni tretman – ART

Ivana Čuković-Bagić, Drvarić Iva
Medix, God. 14 Br. 78 Datum objave: 15.10.2008

Hiperkolesterolemija – kako liječenjem postići ciljne vrijednosti?

Željko Reiner
Medix, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008

Tjelesna aktivnost - bitan čimbenik u sprječavanju kardiovaskularnih bolesti

Mirjana Jembrek-Gostović, Inge Heim, Vladimir Jonke, Mladen Gostović
Medix, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008

Mogu li blokatori beta receptora djelovati protuaterosklerotički – primjer nebivolola

Željko Reiner, Eugenia Tedeschi-Reiner
Medix, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008

Smanjenje smrtnosti u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti

Marko Jakopović, Miroslav Samaržija
Medix, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008

Autistički spektar poremećaja

Goran Krakar, Vlatka Mejaški Bošnjak
Medix, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008

Kronična rana

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić, Suzana Tunuković
Medix, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008

Diferencijalna dijagnostika boli u stomatologiji

Adnan Ćatović
Medix, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008

Uznapredovali parodontitis kod pacijenta sa kroničnim hepatitisom – prikaz slučaja

Nives Rinčić, Srećko Srdjak, Dubravka Ograjšek Škunca
Medix, God. 14 Br. 77 Datum objave: 15.05.2008
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Intenzivno liječenje statinima u akutnom koronarnom sindromu

Mario Ivanuša
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Opservacijska studija procjene učinkovitosti esomeprazola (Nexiuma®) u liječenju simptoma gornjeg dijela probavnog sustava

Rajko Ostojić, Vera Vlahović-Palčevski, Davor Štimac, Željko Krznarić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Hepatitis A – još uvijek aktualna bolest koja se može spriječiti

Vladimir Krajinović
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Potencijalni antitumorski učinci PPARγ

Marina Gradišer, Martina Matovinović
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Sibutramin u liječenju debljine

Mate Sučić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Osnovne etičke rasprave u hospicijskoj/ palijativnoj skrbi

Anica Jušić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Suradljivost psihičkih bolesnika

Vera Folnegović-Šmalc
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Liječenje akutnog astmatskog napadaja u djece

Vladimir Ahel, Vojko Rožmanić, Srđan Banac, Ivan Zubović
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Postupnik za kronično liječenje astme u dječjoj dobi

Eva Verona, Dorian Tješić-Drinković, Biserka Čičak, Jadranka Kelečić, Iva Mihatov-Štefanović, Renata Vrsalović
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Prirođena endotelna distrofija i stražnja polimorfna distrofija rožnice

Igor Petriček, Goranka Petriček
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Uvodnik - Specijalni prilog: Stomatologija u 21. stoljeću

Adnan Ćatović
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008 Otvoreni pristup PDF

Istraživanje oralnog zdravlja starijih osoba u gradu Zagrebu – preliminarni rezultati I

Adnan Ćatović, Boris Klaić, Dragutin Komar, Ivo Baučić, Dubravka Ograjšek-Škunca, Marinka Mravak-Stipetić, Lana Bergman-Gašparić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Oralno zdravlje i kvaliteta života: temelj suvremenog pristupa

Nikola Petričević, Asja Čelebić, Maja Baučić Božić, Ksenija Rener-Sitar
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Funkcijski poremećaji stomatognatog sustava

Melita Valentić-Peruzović, Goranka Prpić-Mehičić, Iva Alajbeg, Ivica Pelivan, Davor Illeš, Višnja Juroš
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Današnje mogućnosti u implantoprotetskom liječenju

Pavel Kobler
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Skraćeni zubni luk i mogućnosti zbrinjavanja

Maja Baučić Božić, Asja Čelebić, Ivo Baučić, Nikola Petričević
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Implantoprotetsko zbrinjavanje nedostajućega gornjeg srednjeg sjekutića

Ivone Uhač, Zoran Kovač, Vesna Fugošić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Vlaknima ojačane kompozitne nadogradnje

Ivan Zajc, Denis Vojvodić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Kako izbjeći pogreške u izradi i terapiji keramičkim krunicama

Ketij Mehulić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Endodontska terapija – jesu li materijali za punjenje korijenskog kanala implantati

Ivica Anić, Ivana Miletić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Programiranje artikulatora uz pomoć elektroničkog uređaja ARCUSdigma

Davor Seifert
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Temporomandibularne ozljede i poremećaji u sportu

Vjekoslav Jerolimov
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Optički hazard plavog svjetla fotopolimerizatora

Alena Knežević, Edmond R. Hewlett, Zrinka Tarle
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Očitovanja paraneoplastičkih sindroma na oralnoj sluznici

Ivana Canjuga, Marinka Mravak-Stipetić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Utjecaj stomatoloških legura na oralnu sluznicu

Božana Lončar, Marinka Mravak Stipetić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Stomatitis kao nuspojava topikalne upotrebe propolisa

Vlaho Brailo, Danica Vidović Juras, Ivan Alajbeg, Vice Budimir
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Temporomandibularna disfunkcija i ženski spolni hormoni

Renata Gržić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Probiotičke bakterije i proizvodi u prevenciji karijesa

Domagoj Glavina, Dubravka Negovetić-Vranić, Kristina Škrinjarić, Ilija Škrinjarić
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Replantacija zuba – suvremena sredstva i postupci za prevenciju patoloških posljedica

Ilija Škrinjarić, Kristina Goršeta, Ana Škrinjarić, Dubravka Negovetić Vranić, Domagoj Glavina, Martina Majstorović
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008

Terapijski laser u stomatologiji

Marinka Mravak-Stipetić, Vjekoslav Jerolimov
Medix, God. 14 Br. 75/76 Datum objave: 15.04.2008
Medix, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008

Imunologija preeklampsije - imunološke promjene u hipertenziji uzrokovanoj trudnoćom

Erden Radončić, Višnja Latin, Milan Kos, Martina Ujević
Medix, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008

Kronična venska insuficijencija donjih udova - patogeneza, dijagnostika i terapijski pristup

Sandra Marinović Kulišić, Jasna Lipozenčić, Suzana Tunuković, Gordana Štajminger
Medix, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008

Astma u male djece – dijagnostički pristup

Irena Ivković-Jureković
Medix, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008

Algoritam dijagnoze astme u djece

Darko Richter
Medix, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008

Epileptički napad u stomatološkoj ordinaciji

Ivana Čuković-Bagić, Solar Kristina, Ivana Tomašević, Željko Verzak
Medix, God. 14 Br. 74 Datum objave: 15.02.2008