MEDIX, God. 20 Br. 112  •  Pregledni članak  •  Kardiologija HR ENG

Čimbenici rizika za kronično zatajivanje srcaRisk factors for chronic heart failure

Kristina Selthofer-Relatić

Kronično zatajivanje srca (KZS) složen je klinički sindrom, uvjetovan strukturnim i/ili funkcionalnim oštećenjem srca koje vodi do poremećaja sistoličke i/ili dijastoličke funkcije klijetke uz tipične simptome i znakove, temeljene na objektivnim dokazima i odgovorom na liječenje usmjereno na zatajivanje srca. Najčešće, KZS je udružen s ishemijskom bolesti srca, arterijskom hipertenzijom, dijabetesom i fibrilacijom atrija. Promjenjivi čimbenici rizika za KZS su fizička neaktivnost, nikotinizam, pretilost, dijabetes, arterijska hipertenzija i dislipidemija. Pravilne životne navike, prevencija promjenjivih čimbenika rizika, rana dijagnoza i liječenje osnovne bolesti i pridruženih komorbiditeta smanjuju incidenciju i progresiju KZS-a, broj hospitalizacija te u konačnici dovode do učinkovitijeg liječenja, bolje kvalitete života bolesnika i smanjenja mortaliteta.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; dijabetes; dislipidemija; koronarna bolest srca; kronično srčano zatajivanje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 112

Chronic heart failure (CHF) is a complex clinical syndrome which occurs due to structural and/or functional cardiac disorder and leads to systolic and/or diastolic left ventricular dysfunction with typical symptoms and signs based on objective clinical findings and good response to CHF therapy. Most often CHF is combined with ischemic heart disease, arterial hypertension, diabetes and atrial fibrillation. Adjustable risk factors for CHF are sedentary lifestyle, cigarette smoking, obesity, diabetes, hypertension and dyslipidemia. Healthy life habits, prevention of adjustable risk factors, early diagnosis and treatment of underlying disease and comorbidities decrease the incidence and progression of CHF and number of hospitalizations and eventually result in more efficient treatment, better life quality of CHF patients and decrease in mortality. 

Key words:
arterial hypertension; coronary disease; chronic heart failure; diabetes; dyslipidemia