MEDIX, God. 26 Br. 143  •  Cochrane sustavni pregled  •  Anesteziologija HR ENG

Ciljane razine kisika za akutni respiratorni distresni sindrom tijekom mehaničke ventilacije u jedinicama intenzivnog liječenja: brzi pregledni članak

Liječenje kisikom često je potrebno pacijentima s akutnim respiratornim distresnim sindromom (ARDS), uključujući i pacijente kojima je ARDS posljedica virusnih bolesti kao što je koronavirus 19 (COVID-19). Potrebno je jasno razumjeti kako je najbolje titrirati tu terapiju (npr. prateći razine arterijskog parcijalnog tlaka kisika, PaO2 ili periferne saturacije kisikom, SpO2). Cilj ovoga sustavnog preglednog članka je utvrditi koje su ciljane vrijednosti navedenih parametara u odraslih s ARDS-om na mehaničkoj ventilaciji u jedinicama intenzivnog liječenja (naročito onih kojima je ARDS posljedica COVID-19 ili nekoga drugog respiratornog virusa) te utvrditi utjecaj terapije kisikom na smrtnost, broj dana provedenih na mehaničkoj ventilaciji, broj dana tijekom kojih su korišteni kateholamini u liječenju, potreba za bubrežnom nadomjesnom terapijom i kvaliteta života. Pretražene su četiri elektroničke baze podataka do svibnja 2020., a uključena su završena randomizirana kontrolirana istraživanja (RCT) ili ona koja su u tijeku.

Planirano je uključiti randomizirana kontrolirana istraživanja koja su uspoređivala terapiju kisikom (drugačije ciljane vrijednosti PaO2 ili SpO2) u odraslih na mehaničkoj ventilaciji. Iz analize su isključeni pacijenti koji su liječeni kisikom zbog nekih drugih uzroka, kao i oni liječeni kisikom neinvazivnim metodama, preko nazalne kanile ili preko maske.

Uključen je samo jedan završeni RCT kojemu je cilj bio odrediti učinak različitih ciljanih vrijednosti navedenih parametara tijekom mehaničke ventilacije u jedinicama intenzivnog liječenja. U istraživanju je randomizirano 205 mehanički ventiliranih pacijenata s ARDS-om u dvije skupine: konzervativnu (PaO2 55 do 70 mmHg, ili SpO2 88 do 92%) ili liberalnu (PaO2 90 do 105 mmHg, ili SpO2 ≥ 96%) terapiju kisikom tijekom sedam dana.

Rizik od pristranosti procijenjen je kao visok, a razina dokaza kao vrlo niska (s obzirom na manjak zasljepljivanja, mali broj pacijenata i prekid istraživanja). Dostupni podatci sugeriraju da bi ukupna smrtnost nakon 90 dana mogla biti veća u ispitanika koji su imali niže ciljane vrijednosti kisika (omjer rizika, OR 1,83, 95% CI 1,03 do 3,27). Nema razlike o duljini mehaničke ventilacije između skupina (14, 95% CI 10 do 18 u usporedbi s 14,5, 95% CI 11,8 do 17,1), broj dana tijekom kojih su korišteni kateholamini u liječenju (8, 95% CI 5,5 do 10,5 u usporedbi sa 7,2, 95% CI 5,9 do 8,4), kao ni u broju pacijenata kojima je bila potrebna bubrežna nadomjesna terapija (13,7%, 95% CI 5,8 do 21,6% u usporedbi sa 12%, 95% CI 5 do 19,1%). Kvaliteta života nije prikazana.

Autori ovog preglednog članka zaključili su da prema dosadašnjim saznanjima nije u potpunosti jasno jesu li učinkovitije više ili niže ciljne vrijednosti kisika kod pacijenata s ARDS-om na mehaničkoj ventilaciji. Dokazi se temelje na samo jednom istraživanju u koje je uključeno 205 pacijenata. Potrebno je još kvalitetnih istraživanja za donošenje preporuke, a ovaj pregledni članak treba obnoviti nakon što nova istraživanja budu objavljenja.


Cumpstey AF, Oldman AH, Smith AF, Martin D, Grocott MPW. Oxygen targets in the intensive care unit during mechanical ventilation for acute respiratory distress syndrome: a rapid review. Cochrane Database Syst Rev 2020. September 01. CD013708