MEDIX, God. 25 Br. 136/137  •  Novost  •  Stomatologija HR ENG

Calset Multi-Tray grijač kompozitnih materijala za polimerizacijske ispune

Pozitivne osobine prethodno zagrijanih kompozitnih materijala su brojne. Klinička su istraživanja pokazala kako zagrijan kompozit ima bolju plastičnost, postoperativna pojavnost mikropropusnosti je rjeđa, a vrijeme polimerizacije kraće uz manje razlike volumena, odnosno polimerizacijski kontrakcijski stres.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 136/137