MEDIX, God. 18 Br. 98/99  •  Novost  •  Endokrinologija HR ENG

Barijatrijska kirurgija uz medikamentoznu terapiju visoko učinkovita u kontroli glikemije kod pretilih bolesnika sa šećernom bolesti tipa II

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 98/99