MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Bakterije i gljivice rezistentne na lijekove

Broj bakterija i gljivica neosjetljivih na djelovanje lijekova neprestano se povećava, pa tako i broj osoba koje je nemoguće liječiti antibioticima ili antifungicima. Nemali broj osoba umire zbog takvih infekcija. Stoga je nužno usporiti, na bilo koji način, razvoj rezistencije na lijekove.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 139/140