MEDIX, God. 15 Br. 82  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Atraumatski prikaz granice preparacije za bezmetalne protetske nadomjestkeAtraumatic impression technique in the marginal tooth preparation for metal-free prosthodontic appliances

Vedrana Braut, Adnan Ćatović, Vesna Fugošić

Tehnika preparacije zuba za potpuno keramičke protetske nadomjestke specifična je te zahtijeva primjenu posebnih metoda otiskivanja. Otisak mora biti vrlo precizan i omogućiti izradu estetskog, biološkog i funkcijskog protetskog nadomjestka. Oba su aspekta, funkcijski i biološki, od neizmjerne važnosti za estetsku integraciju protetskog nadomjestka što podupire značaj atraumatske tehnike prikaza granice preparacije zuba. Metoda otiskivanja ne smije traumatski djelovati na gingivu, a njen odabir ovisi o razini granice preparacije zuba, biotipu, tonusu gingive i dubini sulkusa. U članku se prikazuju atraumatske tehnike otiskivanja s jednim i dva retrakcijska konca.

Ključne riječi:
adstringentno sredstvo; otisni materijal; tehnike otiskivanja zuba

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 82

Tooth preparation techniques for all-ceramic prosthodontic appliances are specific and require implementation of particular impression methods. The impression should be highly precise to allow for fabrication of an aesthetically, biologically and functionally adequate prosthodontic appliance. Both functional and biological aspects of prosthodontic appliance are of great importance for its aesthetic integration, which emphasizes the clinical importance of the atraumatic impression technique in marginal tooth preparation. The impression technique should not traumatize the gingival tissue. The choice of the technique depends on the level of marginal tooth preparation, biotype, tonus of the gingiva and depth of the sulcus.

Key words:
astringents; dental impression materials; dental impression technique