MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Antibiotik koji ne izaziva rezistenciju

Rezistencija na antibiotike širi se znatno brže nego što se novi lijekovi počinju upotrebljavati u praksi. Većina antibiotika proizvedena je pretraživanjem mikroorganizama iz tla. Samo ih je manji broj sintetskih. Međutim, kada se i naiđe na mikroorganizam koji izlučuje antibiotik, nužno je da ga se može uzgajati i in vitro. A takvih je ograničen broj. Čak 99% bakterija iz tla ne može se kultivirati in vitro na klasičan način. Alternativno, mogu se kultivirati in situ ili upotrebom različitih čimbenika rasta u posebnim komorama, tzv. iChip. U časopisu Nature (doi: 10.1038/nature14098) opisan je novi antibiotik, teixobactin, kojeg izlučuje bakterija Eleftheria terrae, koja je kultivirana na opisan način, u iChip-u. Teixobactin inhibira sintezu komponenti stanične stijenke tako što se veže na visokokonzerviran motiv lipida II (prekursora peptidoglikana) i lipida III (prekursora teihoinske kiseline, sastavnog dijela stanične stijenke gram-pozitivnih bakterija). Naročito dobro djeluje na gram-pozitivne bakterije, posebno Clostridium difficile, Bacillus anthracis, Staphylococcus aureus i Mycobacterium tuberculosis. Svojstva tog antibiotika su takva da bi mogla poslužiti kao smjernica za razvoj antibiotika na koje se ne bi mogla razviti rezistencija.