MEDIX, God. 16 Br. 91  •  Pregledni članak  •  Urologija HR ENG

Andrologija u urologijiUrological andrology

Marija Maja Bernat

Andrologija je znanost koja se bavi „zdravljem muškaraca“, tj.oboljenjima specifičnim za muškarce, te uključuje probleme vezane uz erektilnu disfunkciju, prijevremenu (preuranjenu) ejakulaciju, mušku neplodnost i spermatogenezu, „muško starenje“ ili andropauzu, prirođene ili stečene zakrivljenosti penisa, kao i neke druge urološke probleme specifične za muški spol. Andrologija u urologiji je urološka subspecijalizacija prepoznata u novije vrijeme. Mnogi od navedenih problema zahtijevaju kiruršku intervenciju od strane urologa. Kod erektilne disfunkcije nova era u liječenju započela je pojavom medikamentozne terapije u obliku inhibitora 5-fosfodiesteraze. Kod svih problema koji se javljaju u području andrologije u urologiji najvažniji je mutlidisciplinaran pristup uz suradnju s endokrinolozima, psihijatrima, psiholozima, kardiolozima, histolozima i sl., jer čak i kirurški ishod liječenja ovisi upravo o takvom pristupu problemima u andrologiji. 

Ključne riječi:
erektilna disfunkcija; muška neplodnost; poremećaji penisa; prijevremena (preuranjena) ejakulacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 91

Andrology is a urological specialty that deals with problems of “men’s health”, that include erectile dysfunction, premature ejaculation, male infertility, andropause, congenital or acquired penile curvature and some other problems specific to the male sex. Within urology, andrology has recently been recognized as a distinct specialty. Many of the abovementioned conditions require surgical intervention. Medical treatment (5-phosphodiesterase inhibitors) of erectile dysfunction has introduced a new era in urology. Multidisciplinary approach (endocrinologists, psychiatrists, psychologists, cardiologists, histologists etc.) is essential in diagnosis and treatment of andrological conditions, since surgical success might even depend on this collaboration. 

Key words:
ejaculation, premature; erectile dysfunction; infertility, male; penile diseases