MEDIX, God. 21 Br. 115/116  •  Pregledni članak  •  Dječja traumatologija HR ENG

Amputacijske i devaskularizacijske ozljede udova u djeceAmputation and devascularisation injuries in children

Krešimir Bulić, Anko Antabak

Amputacijske i devaskularizacijske ozljede u djece u Hrvatskoj su rijetkost, ali zbog složenosti liječenja i mogućih posljedica na daljnji razvoj i funkcioniranje djeteta ozbiljan su problem koji se može uspješno zbrinjavati u samo nekoliko centara u Hrvatskoj. Principi liječenja tih ozljeda baziraju se na maksimalnom očuvanju duljine ozlijeđenog uda te na ranoj funkcionalnoj rehabilitaciji i povratku svakodnevnim i školskim aktivnostima. Velika sposobnost regeneracije i rehabilitacije u dječjoj dobi omogućuje proširivanje indikacija za replantacijske zahvate kao i izbor rekonstrukcijskih postupaka u odnosu na slične ozljede u odrasloj dobi. Zbog čestih udruženih ozljeda, te složenosti rekonstrukcijskih zahvata, djecu s takvim ozljedama može se liječiti samo u ustanovama koje, uz specijaliste plastično-rekonstrukcijske i dječje kirurgije, imaju i kapacitete za intenzivan nadzor i liječenje djece.  

Ključne riječi:
amputacija; dijete; kirurgija/traumatologija; ozljede; replantacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 21 Br. 115/116

Amputation and devascularisation injuries in children in Croatia are rare, but due to the treatment complexity and the possible consequences on the further development and functioning of the child they represent a serious problem which can only be managed in a few hospitals in Croatia. Treatment principles of these injuries are based on the necessity for maximal preservation of the length of the injured extremity, early functional rehabilitation and return to daily and school activities. Significant regenerative and rehabilitation ability in children allows us to widen the indications for replantation procedures, as well as the choice of reconstructive procedures when compared to adults with similar injuries. Due to the frequent associated injuries and complexity of reconstructive procedures, these children should only be treated in centers with plastic-reconstructive specialists and pediatric surgeons, as well as with pediatric intensive care capacities. 

Key words:
amputation; child; injuries; replantation; traumatic surgery