MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

Adenovirusom protiv virusa Ebole

Prošle su dvije godine od početka epidemije zaraze uzrokovane virusom Ebola. Ubrzan rad na razvoju cjepiva protiv tog virusa rezultirao je preliminarnim izvješćem o vakcini koja se temelji na adenoviralnom vektoru, a koja uspješno potiče ekspresiju anti-Ebola glikoproteinskih protutijela. Međutim, vakcina nije bila učinkovita u osoba koje su prije infekcije virusom Ebola bile izložene infekciji adenovirusom. Kao odgovor na tu činjenicu objavljen je članak u kojem se objašnjava način poboljšanja učinkovitosti nazalne adenoviralne vakcine na pokusnom modelu – mišu. Konjugiranjem polietilenglikola (PEG) na adenoviralni vektor produljuje se vrijeme boravka vakcine u nosu, a time povećava bioiskoristivost i djelovanje vakcine te pojačava imunosna reakcija, čak i kada su miševi prije toga bili izloženi adenovirusu. Rezultati su neobični važni za razvoj učinkovite vakcine koja bi trebala biti djelotvorna i u čovjeka.