MEDIX, God. 25 Br. 138  •  Novost  •  Molekularna medicina HR ENG

3D rožnica oka čovjeka

Vijest o mogućnosti 3D štampanja rožnice (cornea) oka znači spas za otprilike deset milijuna ljudi diljem svijeta kojima, zbog oštećenja tog sloja oka, npr. uzrokovanog trahomom, prijeti tzv. cornealna sljepoća.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 138