MEDIX, God. 17 Br. 96  •  Osvrt  •  Gerontologija / Klinička prehrana HR ENG

179. gerontološka tribina o Smjernicama za prehranu starijih osoba

Spomenka Tomek-Roksandić, Duško Popović

Na 179. gerontološkoj tribini Centra za gerontologiju predstavljene su Hrvatske smjernice za prehranu starijih osoba. Smjernice su u nazočnosti 239 liječnika, medicinskih sestara i dugih stručnjaka koji skrbe u zaštiti zdravlja starijih prezentirali akademik Željko Reiner, prof. dr. sc. Željko Krznarić, prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak, dr. sc. Darija Vranešić Bender, prof. dr. sc. Nina Smolej Narančić i prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić. Smjernice su izrađene s ciljem da se podrži procjena nutritivnog statusa starijih osoba s rizikom od malnutricije, definiraju specifične nutritivne potrebe osoba starije dobi i usmjere prema odabiru najprimjerenije nutritivne potpore. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 96